Allah’a Tanrı Denilebilir Mi?

0
1.544 views
Müslümanlar arasında doğru bilinen yanlışlardan birisi de Allah’a Tanrı denilemeyeceğidir. Bu yanlış, halk arasında oldukça yaygındır. Birçok insanın bu kullanımdan rahatsızlık duyduğunu görmekteyiz. Oysa bu kullanım, bizzat Kuran-ı Kerim’in kullanımıdır. Bildiğiniz gibi Tanrı, Öztürkçe bir kelimedir ve Arapça karşılığı “ilah”tır. Kuran-ı Kerim birçok ayette Allah için “ilah” kelimesini kullanmaktadır. Aslında biz “La İlahe İllallah” dediğimizde Allah’tan başka ilah olmadığını söyleriz. Bunu biraz Türkçeleştirdiğimizde bu, “Allah’tan başka Tanrı yoktur” demekteyiz. Dolayısıyla Kuran’ı Kerim birçok ayette zaten Allah için Tanrı ifadesini, yani İlah ifadesini kullanmaktadır. Yine ayetlerde “ilahınız tek bir ilahtır” şeklinde kullanımları da görmekteyiz. Örneğin “Bakara Suresinin 163. Ayetinde “Sizin ilahınız tek bir ilahtır ve O’ndan başka ilah yoktur” denmektedir. Bunu biraz daha Türkçeleştirdiğimizde “Sizin Tanrınız tek bir Tanrıdır ve O’ndan başka Tanrı yoktur” ifadesi ile karşılaşırız. Bir başka örnek olarak da Nisa Suresi 171. Ayette “Allah, tek İlahtır” denilmektedir. Bunu da biraz daha Türkçeye çevirdiğimizde “Allah, Tek Tanrıdır” ifadesi ile karşılaşırız. Dolayısıyla Allah için “İlah” Kelimesi bizzat Kuran ayetlerinde kullanılmakta ve Allah dışında İlahlık iddiasındaki her şey reddedilmektedir.