Allah’a Tanrı Denir Mi?

0
151 views
Muhtemelen İslam konusunda doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi de Allahʼa tanrı denilemeyeceğidir. Halk arasında bu oldukça yaygındır ve bu kullanım sebebiyle bir çok kişinin rahatsızlık duyduğu görülmektedir. Bu bizzat Kurʼanʼı Kerimʼin kullanımıdır. Bildiğiniz gibi aslında Tanrı öz Türkçe bir kelimedir. Arapça karşılığı ilahtır. Kurʼanʼı Kerim bir çok ayette Allah için ilah kelimesini kullanmaktadır. Aslında biz La ilahe illallah dediğimizde Allahʼtan başka ilah olmadığını söyleriz. Bunu biraz Türkçeleştirdiğimizde Allahʼtan başka Tanrı yoktur deriz. Dolayısıyla Kurʼanʼı Kerim bir çok ayette zaten Allah için Tanrı – ilah ifadesini kullanmaktadır. Yine ayetlerde ilahınız tek bir ilahtır şeklinde kullanımları da görmekteyiz. Örneğin Bakara Suresi 2/163. Ayette sizin ilahınız tek bir ilahtır Oʼndan başka ilah yoktur denmektedir. Bunu biraz Türkçeleştirdiğimizde sizin Tanrınız tek bir Tanrıʼdır, Oʼndan başka Tanrı yoktur şeklinde tercüme etmemiz mümkündür. Yine örneğin Nisa Suresi 4/171. Ayette Allah tek ilahtır denilmektedir. Bunu da Türkçeleştirdiğimizde Allah tek Tanrıʼdır şeklinde tercüme etmemiz mümkündür. Dolayısıyla Allah için ilah kelimesi bir çok Kurʼan ayetlerinde kullanılmakta ve Allah dışında ilahlık iddiasındaki her türlü şey reddedilmektedir. Dr.Emre Dorman