Allah’ı Kim Yarattı?

0
1.425 views
Bu sorunun sorulması nedensellik ilişkisinin yanlış anlaşılmasıyla ilişkilidir. Nedensellik ilişkisi her başlangıcı olanın bir sebebi olduğu şeklinde anlaşılmalıdır. Yoksa her şeyin bir sebebi vardır şeklinde değildir. Allahʼın bir başlangıcı olmadığı için, Allahʼın sebebinin ne olduğunu sormak bir kategori hatasıdır. Ancak başlangıcı olanın sebebini mutlak olarak aramamız gerekir veya mutlak olarak bir sebebi vardır. Bu bir dairenin kaç kenarı var? veya İstanbul ile Ankaraʼnın uzaklığı nasıl kokmaktadır? gibi sorular yanlış sorulardır. Bir uzaklığı koku üzerinden çözmezsiniz. Ezeli olanın yaratıcısının kim olduğunu sormak örnek sorularda yapılan kategori hatası gibi bir kategori hatasıdır. Önemli noktalardan bir tanesi de materyalizmin iddiası olan Allahʼın değil maddenin sonsuz olduğu şeklindedir. Biz burada bu açıklamalardan hangisinin daha iyi olduğuna bakabiliriz. Nasıl bakabiliriz? Örneğin eğer ezeli unsur madde ise canlıların, evrenin, her şeyin oluşumu tesadüflerin neticesidir, eğer ki Allah ezeli yaratıcıysa bunlar bilinçli yaratılmışlardır. Hassas ayarlar gibi fizikteki argümanlar veya insan zihninden hareket eden bilinç, akıl argümanı gibi argümanlar burada bu iki açıklamadan hangisinin doğru olduğuna bizi ulaştıracaklardır. Allahʼın Varlığının On İki Delili kitabında bunlara cevap verdiğim için bu sorunun cevabına burada girmiyorum. Buradaki argümanlar okunduğu zaman ezeli unsurun Allah olduğunu söylemenin alternatif açıklamadan daha mantıklı olduğu görülecektir. Ayrıca tarihin ünlü ateistlerine bakarsak hiç biri Allahʼı inkarlarını Allahʼı kim yarattı? sorusuna dayandırmamışlardır. Lukretius da, Demokritos da, Marks da Allahʼı kim yarattı? sorusunu sorarak Allahʼı inkar etmeye kalkmamışladır. Bunların hepsi ezeli bir unsur olduğunu kabul etmişlerdir. Fakat Allah yerine maddeyi ezeli unsur olarak alalım demişlerdir. Biz kozmolojik delille onların hatalı olduğunu gösterebiliyoruz. Fakat sonuçta bu soru ateizm için de bir çıkış noktası değildir. Örneğin bir bardağı ele alalım. Bu bardağın açıklamasını istiyoruz. Benim bardağım, bu bardağı aldığım bir kişi var. O kişi bunu kimden aldı? Aldığı kişi kimden aldı? şeklinde sorular sorabiliriz. Nihayetinde bardağın üreticisini bulmak zorundayız. Böylece sonsuz geri silsileye götürdüğümüz sürece sanki bu bardağı hiç üretilmemiş, hiç açıklaması yokmuş gibi bir noktaya gideriz. Bu da taktir edeceğiniz gibi mantık açısından kısır ve hatalı bir yaklaşımdır. Buna felsefi açıdan biraz daha zor argümanlarla da cevap verebiliriz. Bir şeyin bir şeyi yarattığını düşünüyoruz, onu kim yarattı, onu kim yarattı, onu kim yarattı diye sorup bir yerde durursak işte o yaratılmayan yaratıcı olan Allahʼtır, bir yerde durmadan geriye götürmeye kalkarsanız sonsuz bir silsile ortaya çıkacaktır. Matematik felsefesindeki yaklaşımlarla bunun batıl olduğunu, böyle bir silsile olamayacağını, eklemeli bir diziyle mutlak bir sonsuzun tamamlanamayacağını gösterebiliriz. Örneğin Kindi ve Gazali; hudus delilinde buna benzer çok başarılı argümanlar ortaya koymuşlardır. Bunu kısaca şöyle de özetleyebiliriz; teker teker ileri gittiğimizi düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5, ……. 1.000.000.000, …….1.000.000.000.000.000 diye gidiyoruz, ne kadar ileri gidersek gidelim sonsuzu dolduramayız. Birçok kimse aynı şekilde geçmişi düşünmektedir. Fakat geçmişte bu silsilenin sonsuza dek gittiğini söyleyenler gelecekte sonsuz ileri gitmekten çok farklı bir şey söylemekteler. Çünkü onlar sonsuzun tamamlanıp bize geldiğini düşünüyorlar. Fakat teker teker saymayla ileriye doğru sonsuzu doldurmak mümkün değilse geriye doğru sayarak da sonsuzu doldurmak mümkün değildir. Bu konuyu daha detaylı merak edenler benim Bigbang ve Tanrı kitabımdan takip edilmesi daha zor argümanı okuyabilirler. Şunu ilave etmemde fayda var bilim felsefesinde bir şeyin en iyi açıklama olması için; açıklamanın açıklamasına ihtiyaç duymadığımız özellikle belirtilmiştir. Mesela diyelim ki dünyanın bir yerinde üzerinde çok güzel hayvan şekilleri olan bir küp bulduk. En iyi açıklaması bunun bilinçli varlıkların ürettiğidir. Bizim bu bilinçli varlıklar Oraya nasıl geldiler? Ne yaptılar? Nasıl yaşadılar? şeklindeki soruları cevaplandıramadığımızı bir an için düşünelim; bu küpü bilinçli canlıların yaptığı açıklaması ortadan kalkar mı? Kalkmaz. O yüzden bir açıklamanın en iyi açıklama olması için onun açıklamasına ihtiyaç olmadığını da bir kenara yazalım ve böylece Allahʼı kim yarattı? sorusuyla Allahʼın varlığının ortaya konduğu argümanlardan kaçılamayacağını daha iyi kavrayalım. Prof.Dr. Caner Taslaman