Beni Kureyza Katliamı Gerçek midir? Hz. Muhammed Yahudileri Öldürmüş müdür?

0
255 views


Beni Kureyza meselesi en çok tartışılan konulardan birisidir. Dört yüzden dokuz yüze kadar Yahudiʼnin katledildiği ve enteresandır ki Zübeyir Bin Avvamʼla, Hz. Aliʼnin katlettiği söylenir. Adeta sadece kelle doğradıkları şeklinde algılanır. Bu tarz iddialar İslam Tarihi kaynaklarında çok zikredilir. İslam Tarihi kaynaklarında neredeyse suyun yukarıya doğru aktığını gösterebilecek bunu tevsik edecek rivayetler de bulabilirsiniz. Dolayısıyla her rivayet için, kaynakta var diye doğrudur anlamı çıkaramayız. Bu yüzden biz bu tür rivayetlere baktığımız zaman çapraz okuma diyoruz. İslam inancına göre suçlar veya mükafatlar bireyseldir. Yani ben bir suç işlemişsem, benim işlediğim suçtan benim kabilem, benim babam, benim oğlum suçlu olmaz, reşitsem ben sorumlu olurum. Peki bu durumda Kureyzaʼnın savaş kararı alması ve ihanet kararı alması meselesi kabilenin tamamının kararı mı? Hayır, kabilenin ileri gelenlerinin kararıdır. Kabilenin anlaşmayı bozma kararı demek ki bütün kabile için değil kabilenin söz sahibi olanları içindir. Peki söz sahibi olanlarının cezalandırılmasını nasıl oluyor da bir kabileye hamledebiliyoruz? Suçsuz, günahsızların günahı neydi? Bu durum aslında olayın sonradan uydurulmuş bir rivayet olduğunu gösteriyor. Nitekim de bunu ilk kez Yahudi kökenli İbn İshak ortaya atmıştır. Bizim kaynaklarımızda İbn İshakʼta geçmektedir. Bu hikayenin benzeri aslında daha sonradan genişletilmiştir. Mesela Yahudi din alimi Musa bin Meymun Yahudilerin katliamından bahsederken yirmi dört bine çıkarmış, hatta elli dört binlere kadar çıkaranlar da vardır. Böyle uçuk rakamlar vardır.
Ez cümle dört yüz rakamı abartı olduğu gibi, dokuz yüz rakamı çok çok daha abartılıdır. Bana göre bu hikaye Nevin Arafatʼın da detaylıca anlattığı gibi M.S 72 yıllarında meydana gelen Masada katliamı ile alakalıdır. Masada Romalıların Yahudileri kıstırdıkları kale şehrin adıdır ve burada Roma muhasarasından kurtulamayan yaklaşık dokuz yüz elli kadar Yahudi kendi kendini öldürmüştür. On kişi seçmişlerdir, birbirlerini öldüre öldüre tüketmişlerdir. Toplu intihar etmişlerdir, bu Yahudi tarihinde çok büyük bir katliamdır, önemli ve destansı bir direniştir. Kureyza Katliamı da oradan üretilmiş bir iddiadır. Efsanenin Hz. Peygamber üzerinden kurgulanıp klasik İslam düşmanlığı veya Müslümanlardaki klasik Yahudi düşmanlığı karşıtlığıyla ortaya atılmış bir iddiadır. Tesadüfe bakın ki dokuz yüz, dokuz yüz elliye kadar rakamlar çıkıyor. Halbuki İbn Hibbanʼda kırk kişi olduğu da söyleniyor. Yani rivayetler arasında da kırk, dört yüz, altı yüz, yedi yüz, dokuz yüz de vardır. Peki biz bunların hangisini alacağız? Şunu alacağız; diğer savaşlarda olduğu gibi Hz. Peygamber savaş suçlularını öldürmüştür veya öldürülmesine hükmetmiştir yahut bunların infazı sağlanmıştır. Fakat zaten Ahzab Suresi 33/26. ayette onların bir kısmını öldürmüş, bir kısmını da esir alıyordunuz denmektedir. Esir alanlar öldürülmemiştir, savaş suçlusu olanlar yargılanmıştır. Mesela Huyey bin Ahtap Beni Nadirdendir. Hendekʼte anlaşma bozmak için ikna etmek amacıyla onların yanlarına gitmiştir. Peygamberimiz de onların kalesinde kıstırmıştır. Öldürülenlerden birisi budur, savaş suçlusudur. Savaş suçlularının öldürülmesini bütün Kureyzaʼnın öldürüldüğü şeklinde yorumlamak metodolojiyi bilmemek veya tarihi olayları bir takım iddialardan ibaret görmekten başka bir şey değildir. Resulullah burada diğer Yahudilere dokunmamıştır. Nitekim bakınız Hendek savaşından sonra Maide Suresi nazil olmuştur. Maide Suresinde Yahudilerle ilgili bir çok açıklama vardır. Peki Yahudiler de Medineʼden gönderildiğine göre Maide Suresi neden bu kadar Yahudilerden bahsetmektedir? Çünkü şehirde halen Yahudiler vardır. Nitekim af dileyen, pişman olan, savaşa karışmayan, hatta esir olduğu halde Yahudi zenginleri tarafından alınıp özgürleştirilen bir çok insan vardır. Fakat Yahudiler özellikle de Kureyzalılar çok zor dönemde, Müslümanların en sıkıntılı olduğu dönemde ihanet ettikleri için daha sonraki dönemde bu iddialar üzerine yorum yapanlar bu ihanetleri toptan öldürülmeleri gerekli şeklinde bir zihni alt yapıyla veya Yahudi kökenli mühtedilerin Müslümanları hor göstermek için, suçlu göstermek için ortaya attıkları iddiaların kaynaklara girmesinden ibarettir. Ez cümle Peygamberimiz suçsuz bir insanı öldürmez. Peygamberimiz döneminde yapılan savaşlara bakınız, zaten ölü sayısının son derece az olmasından durum bellidir. Burada öldürülenler savaş suçlularıdır. Birisinin hatasını bir başkasının çekemeyeceği Kurʼan ile bildirilmiştir. Benim hatamdan dolayı karşı taraftaki benim kabilemden birisinin ne günahı vardır? Bu İslam akidesiyle taban tabana zıttır. Hz. Peygamberin öğretisiyle de asla bağdaşmamaktadır. Bu sebeplerle ben bu tarz iddiaların doğruluğunu kabul etmiyorum. Dediğim gibi kırk kişi civarındaki bir sayı muhtemelen abartılarak sunulmuş bir hadiseye çevrilmiştir.
Prof. Dr. İsrafil Balcı