Din Neden Gereklidir?

0
701 views


Din Allah ile kul arasındaki bağı kurmada sahip olduğumuz en önemli olgudur. Tarih boyunca yani ilk insan ve ilk peygamber olarak kabul ettiğimiz Hz. Adem’den son Peygamberimiz Hz. Muhammed’e kadar gelen tüm Peygamberlerde Allah’ın mesajlarını iletme yolu din olarak karşımıza çıkmaktadır. Aslında İslam açısından birçok kişinin zannettiğinin aksine birden fazla din olmadığını görüyoruz. Tek bir din olduğunu onun da İslam olduğunu görüyoruz. Bütün peygamberler İslam mesajını insanlığa tebliğ ediyorlar. Bu anlamda İslam’ın da insanlık dini olduğunu ifade edebiliriz. Din neden gereklidir? Çünkü her ne kadar Allah insana akıl gibi önemli bir ayet önemli bir araç vermiş olsa da insan bazen içinde bulunduğu şartlar, çevreler, kültürel motifler sebebiyle akıl dışı kabul edilebilecek bazı şeyleri meşrulaştırabilmekte, normalleştirebilmektedir. Bazen insan Allah’ın kendisine vermiş olduğu fıtrattan kaynaklı doğasını bozabilmektedir. Bundan dolayı doğru ve yanlış arasında ayrım yapma noktasında sıkıntı yaşayabilmektedir. Bu tarz konularda dinin çok hayati bir fonksiyonu olduğunu görüyoruz. Çünkü din bize doğru ve yanlış arasındaki ayrımı yapma noktasında destek oluyor. Din bize Allah’a karşı sorumluluklarımızı ve Allah’ın yarattıklarına karşı sorumluluklarımızı hatırlatıyor. Her ne kadar bunlar bizim yaratılışımızda, fıtratımızda kodlanmış evrensel ilkeler olsa da insanlar bazen maalesef fıtratlarını bozabiliyorlar veya akıllarını var oluş amacına uygun kullanmayarak da doğru ve yanlış arasında ayrım yapma konusunda zorluk çekebiliyorlar. İşte din bu anlamda bize gerçekleri anlatmaktadır. Aynı zamanda din bizi yaratan Allah’ın nasıl bir varlık olduğu, varoluşsal sorularımıza cevap vermek anlamında Allah’ın bizi neden yarattığı, bu hayatta niye bulunduğumuz, bu hayattaki anlam ve amacımızın ne olduğu gibi sorulara da cevap vermektedir. Ölüm gerçeği, ölümden sonraki hayat, ahiret konusunda da bilgi edinebildiğimiz tek alanın din olduğunu görüyoruz. İnsanların bu dünyada yaptıkları şeylerin nasıl karşılık bulacağı, hesap gününün varlığı, adaletin mutlak anlamda tecelli edeceğinin haber verilmesi, Allah’a inanan ve hayra, barışa yönelik iyilik yapan insanların ödüllendirileceklerini, zalimlik, haksızlık, nankörlük, düşmanlık yapan insanların da hak ettikleri oranda cezalandırılacaklarını ifade etmesi anlamında dine ihtiyaç duyuyoruz. Kur’an’ı Kerim özelinde konuşacak olursak aynı zamanda din bizi sürekli güncellemektedir. İnsan olarak bazen kendimizi dünya hayatının akışına kaptırıyoruz, bazen başka sevdalara başka rüyalara dalıyoruz, sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Ama din bize bu dünya hayatının gelip geçici olduğunu ve gerçek yurdun ise ahirette olduğu mesajını vererek bizi silkeliyor. Birtakım gerçeklerle bizi yüzleştiriyor ve bunları bize hatırlatıyor. Bu anlamda Allah’tan ve dinden daha önemli bir şey olmadığını anlamak gerekiyor. Sadece Allah’a inanarak dini devre dışı bırakmak, dini dikkate almamak veya sadece akıldan hareket ederek bir takım doğruların bulunabileceğini iddia etmek tek başına yeterli olmayacaktır.

Dr. Emre Dorman