Dinde Olmayan Ancak Varolduğu Sanılan Şeyler Nelerdir?

0
22.115 views

“Dine yapılan ilaveler nelerdir” sorusuna karşılık olarak 200 tane örnek ilaveyi açıklamasız olarak veriyoruz. Bu ilavelerin bir kısmını daha önceki yazılarımızda detaylı bir biçimde daha önce gördük. Bu listedeki örnek 200 tane ilaveyi görünce dinimize yapılan ilavelerin boyutunu daha da iyi anlayacağız. Dine yapılan ilaveler, şu ya da bu kesim tarafından “din” sanılmış veya “din” olarak gösterilmiştir.

Bu ilavelerin birçoğu, toplum hayatını zorlaştırıcı mantıksız ilavelerdir. Fakat bu ilavelerin arasında topluma, sağlığa yararlı ifadeler de olabilir. Örneğin dişleri misvakla temizlemek sağlık açısından çok yararlı bir uygulama olabilir. Fakat Kuran’da olmayan bir şeyi (bu örnekte misvağı) bir sevap kaynağı, dinin makbul tuttuğu bir ibadet gibi göstermek de hatadır. Bu yüzden bu listede gördüğünüz her şeyin yapılmaması gerektiğini sanmayın. Kişiler misvak kullanabilir, cübbe giyebilir, karides yemeyebilir; yeter ki bunların dinle bir ilgisi olduğunu iddia etmesinler. Kuran din adına her türlü detayı verir. Bunun dışında dine yapılan her ilave din açısından bir hatadır. Kendimizce sağlığa yararlı birçok uygulama sayabiliriz. Fakat bunları din yapmaya kalkarsak, o zaman dine kendisinde olmayan ilaveler yapıp dini dejenere etmiş oluruz.

Kuran dinin tek kaynağıdır. “Yalnız ve yalnız Kuran” diye, niye ısrarla tekrarladığımızı, dine ilavelerin bir kısmını kapsayan 200 örnekli bu listeyi okuyunca daha da iyi anlayacağız. Dine bunlar dışındaki ilaveleri bulmada yöntemimiz bellidir. Kuran’dan delillendirilmeyip sünnet, sevap, günah, mekruh, haram tipi izahlarla dinle ilişkilendirilmeye çalışılan her şey ilavedir. Şimdi listemizi görelim:

BUNLAR KURAN‘DA=DİN’DE YOK

1- Kuran’ın tek başına yetersiz olduğu iddiası
2- Hadislerin dinin kaynağı olması
3- Mezhep âlimlerinin fetvalarıyla helal ve haram belirlenmesi
4- Mezhep çıkarımlarına göre Kuran’dan ayet iptal etmek
5- Mezhepleri dine eşitlemek, mezhep bağımlılığını farzlaştırmak
6- Kuran’ı musiki kitabı gibi anlamadan okumak
7- Kuran’ı ölüler için okunan bir kitaba çevirmek
8- Peygamber’in hadislerle Kuran dışı hükümler, farzlar, haramlar
oluşturduğu iddiası
9- Tüm canlıların Peygamberimiz sayesinde yaratılmış olması
10- Peygamberleri yarıştırma, Peygamberimiz’i en üstün Peygamber
ilan etmek
11- Peygamberimiz’in, Peygamberlik öncesi hayatını bile taklide kalkmak
12- “Kuran eksiktir, detaylar başka kitaplardadır” demek
13- Bazı kimseleri evliya kabul edip kesin cennetlik ilan etmek ve
mezarlarında dinin özüne aykırı saygı gösterileri yapmak
14- Tarikat şeyhlerini aşırı yüceltmek
15- Tarikatlardaki rabıta gibi uygulamalar
16- Bir tek Sünnilerin veya bir tek Şiilerin cennetlik olduğunu iddia
etmek
17- Şiilikteki gibi 12 imamın veya bazı tarikatlardaki gibi şeyhlerin
hatasız olduğunu söylemek
18- Dine Arap geleneklerini sokmak
19- Şahsi görüşlerine uydurmak için dini, reformla değiştirmeye kalkışmak
20- “Peygamber’in sünneti” başlığıyla, hayatın her alanıyla ilgili uygulamaları
dinsel uygulamalara çevirmek
21- Çoğunluğun her zaman doğru olduğunu savunmak
22- Mezheplerin tarihsel sürecini mezheplerin doğruluğuna delil saymak
23- Hanefilik diye bir mezhep
24-Şafilik diye bir mezhep
25- Hanbelilik diye bir mezhep
26-Malikilik diye bir mezhep
27- Caferilik diye bir mezhep
28- Maturudiye, Eşariye veya itikadi herhangi bir mezhebin taklitçiliği,
eleştirilmezliği
29- Kuran’ın ezeli olduğu iddiası
30-Mezhep değiştirenlere sopa veya herhangi bir ceza öngörmek
31- Aklı inkâr etmek, taklitçiliği üstün tutmak
32- Bilim düşmanlığı
33- Sanat düşmanlığı
34-Buhari diye bir hadis kitabına Kuran gibi uymak
35- Müslim diye bir hadis kitabına Kuran gibi uymak
36- Kütübü sitte veya başka hadis kitaplarına Kuran gibi uymak
37- Şiilikteki gibi taklit mercilerinin varlığını savunmak
38- Sahabelerin (Peygamberimiz’i gören herhangi bir Müslüman) hangisine
uyarsak uyalım doğruya erişeceğimiz iddiası
39- Kara çarşaf giyme zorunluluğu
40- Peçe takmak
41- Haremlikselamlık uygulaması
42- Kadının tek başına seyahat edememesi
43- Kadının, erkeğin tüm vücudu irinle dahi kaplı olsa, o vücudu yalayarak
temizlese, yine de erkeğin hakkını ödeyemeyeceği düşüncesi
44-Allah’tan başkasına secde edilseydi, kadının kocasına secde etmesinin
gerekeceği iddiası
45- Kadının yönetici, devlet başkanı olamayacağı
46- Kadının yöneticileri seçme hakkının olmadığı
47- Kadının sesinin erkek tarafından duyulmaması gerektiği
48- Kadının Cuma namazını kılmaması
49- Kadının aybaşılıyken namaz kılmaması, oruç tutmaması
50-Kadınların aybaşılıyken Kuran okumaması, camiye girmemesi
51- Kadınla erkeğin el sıkışma yasağı
52- Kadının kalktığı yere soğumadan oturulamayacağı
53- Kadının kapalı bir yerde, erkekle baş başa kalmasının haram olması
54- Kadının, köpek ve domuzla beraber namazı bozan unsurlardan
olması
55- Kadınların çoğunun Cehennemlik olması
56- Kadınların şerli olması
57- Kadınların eksik akıllı olması
58- Kadınlara evde hapisvari hayat yaşatmak
59- Kadınların kocası dışında erkeklerin duyacağı koku sıkmasının
haram olduğu
60-Kadınların kaş aldırmasının haram olduğu
61- Kadının kocasına her işte itaatinin farzlaştırılması
62- Kadının kocasının cinsel çağrısına her seferinde cevap vermesinin
mecburi olması
63- Şahitlikte, “bir erkek eşittir iki kadın” ilkesinin uygulanması
64-Kadının ailesinden izin almadan evlenmesinin yasaklanması
65- Zina edenin taşlanarak öldürülmesi
66-Zina ayetinin bir keçinin yemesiyle yok olduğu iddiası
67- Maymunların bile zina edenleri öldürdüğüne dair izahlar
68- Erkeklerin altın takmasının haram olması
69- Erkeklerin ipekli giysiler giymesinin haram olması
70- Yemekte altın, gümüş takımların kullanılmasının yasak oluşu
71- Heykel yasağı
72- Resim yasağı
73- Satrancın yasak oluşu
74- Müzik enstrümanları ve müzik dinleme ile ilgili yasaklar
75- Midye, karides gibi deniz ürünlerinin haramlaştırılması
76- At, eşek, vahşi hayvan etlerinin haramlaştırılması
77- Böbrek gibi bazı organların mekruh sınıfına sokulup, yenmesinin
çirkin gösterilmesi
78- Sigaranın haramlaştırılması
79- Mekruh diye haramlardan ayrı Kuran’da olmayan yasaklar listesi
ve belli oranda mekruhların harama eşit olacağı izahı
80-Cinsel ilişkinin örtü altında olmasının gerekliliği
81- Eşlerin cinsel ilişki esnasında bile birbirlerinin cinsel organlarına
bakamayacağı
82- Mastürbasyonun yasaklanması
83- Doğum kontrolünün yasaklanması
84-Yıkanırken bile kişinin cinsel organının açıkta olmaması gerektiği,
meleklerden utanması gerektiği, peştamalla yıkanmak gerektiği
85- Erkeklerin sünnet olması
86-Kadınların sünnet olması
87- Sakal bırakmanın sevaplığı
88- Sakal kesmenin haram olması
89- Saçları ortadan ayırmada sünnet sevabı arama
90-Saçları yağlamanın sevaplığı
91- Saçlara, sakala kına yakmanın sevaplığı
92- Erkeklerin sürme çekmesinin sevaplığı
93- Yüzükoyun yatmanın yasaklanması
94-Yer yatağında yatmak
95- Sağ ayakla evden çıkmak, eve girmek, yatağa girmek
96-Sol ayakla tuvalet gibi pis yerlere girmek
97- Tuvalet yaparken konuşma yasağı
98- Oturarak küçük tuvalet yapmak
99-Tuvaletin kıbleye karşı yapılmasının haram olması
100- Sol elle yenenleri şeytanın yemesi
101- Sarık sarmak
102- Misvak kullanmak
103- Cübbe giymek
104- Entari giymek
105- Şalvar giymek
106- Beyaz, yeşil, siyah renkli giysilerde sevap aramak
107- Sarı, kırmızı renkler giymemek
108- Hurma, kabak gibi yiyeceklerde sünnet sevabı aramak
109- Yemeği yer sofrasında yemek
110- Yemeği aynı kaptan yemek
111- Elle, üç parmakla yemek
112- Suyu üç yudumda içmek
113- Suyu oturarak içmek
114- Yemeğin bitiminde parmakları yalayarak veya yalatarak temizlemede
sünnet sevabı aramak
115- Alkollü koku sürmemek
116- Kolonya kullanmamak
117- Kara köpekleri öldürmek
118- Köpekleri eve sokmayı yasaklamak
119- Geceleri aynaları kapamak
120- Kuran’la veya Kuran’sız büyü yapmak
121- Muska yazmak, taşımak
122- Kuran’ı üfürük kitabı gibi kullanmak
123- Islık çalmanın şeytan işi olması
124- Tahtaya vurmaktan, nazar boncuğundan hayır beklemek
125- Falcıları, cincileri dindar hoca sanmak
126- Kurşun dökmek veya merdiven altından geçmemek
127- Kara kediyi, kara köpeği uğursuz saymak,
128- Çamaşırı belli günlerde yıkamanın, cinsel ilişkiye belli günlerde
girmenin gerekliliğini iddia etmek
129- Mevlit okutmak
130- Ölünün 7., 40., 52. günlerinde törenler yapmak
131- Kabir azabı ile ilgili hikâyeler, kabir azabının kendisi
132- Sırat köprüsünün kıldan ince olduğu, kesilen kurban üzerinde sı-
ratın geçileceği izahları
133- Üzerine idrar sıçratanın en çok kabir azabı çekecek kişi olması
134- Ölünün yerine oruç tutmak
135- Ölünün yerine Hacca gitmek veya birisini göndermek
136- Ölünün arkasından ağlayınca ölüye azap olması
137- Kıyametin saati hakkında açıklamalar
138- Mehdi’nin gelmesi
139- Mehdi’nin Kufe’de, Şam’da veya İstanbul’da çıkacağı iddiaları
140- Mehdi’nin Deccal’i öldürmesi
141- Deccal’in gelmesi
142- Deccal’in ölüleri diriltmesi
143- Dabbenin fil kulaklı, hınzır gözlü, öküz başlı olduğu
144- Dabbenin Hz. Süleyman’ın asası, Hz. Musa’nın mührüyle gelmesi
145- Hz. İsa’nın yeniden yeryüzüne geleceği
146- Hz. İsa’nın Mehdi ile buluşması
147- Yecuc ve Mecuc’un Türkler olması
148- Yecuc ve Mecuc’un yerin altında bir karışlık adamlar olması
149- Yecuc ve Mecuc’un kulaklarını yatak ve yorgan yapmaları
150- Evrenin sonunda Güneş’in batıdan doğacağı
151- Önünden birinin geçmesiyle namazın bozulacağı
152- Namazda el bağlama şeklini, ayakların kaç santim aralıklarla duracağını
belirlemek
153- Orucu kasten bozanın iki ay kesintisiz oruç tutması gerektiği
154- Haccı birkaç güne sıkıştırıp insanları perişan etmek
155- Kurban bayramında kurban kesmek mecburiyeti
156- Belli haramların Hacdan sonra başladığı veya haramlık derecesinin
arttığı düşüncesi
157- Zemzem suyunda, okunmuş şeker, tuz gibi maddelerde sevap aramak
158- Zekatın ancak para elde bir sene durursa farz olduğu iddiası
159- Abdesti kanın bozduğu iddiası
160- Abdestin sırasını farzlaştırma
161- Abdestte ve boy abdestinde ağız burun çalkalamayı farzlaştırma
162- Namazda gülmenin abdesti bozduğu
163- Boy abdestinde önce sağ, sonra sol tarafa üçer defa su dökmek
gibi teferruatlarda sevap aramak
164- Abdestin namaz dışında Kuran okumak için de mecbur tutulması
165- Boy abdestsiz atılan her adımın günah olması
166- Diş dolgusu olanların abdest veya boy abdestinin geçersiz olması
167- Dövmesi olanların abdestinin ve boy abdestinin geçersiz olması
168- Deprem ve selde ölenlerin şehit olması
169- Karın ağrısından ölenlerin şehit olması
170- Dünya’nın öküz ve balık üstünde olduğu
171- Depremin bu balığın sallanması sonucu olduğu
172- Güneş’in batışının, Güneş’in secde etmek için kaybolması olarak
açıklanması
173- Güneş batarken namaz kılmamak gerektiği
174- Boğa, aslan, kartal suretinde meleklerin var olduğu iddiası
175- Cebrail’in 600 kanadına ilişkin açıklamalar
176- Allah’ın cennette baldırını açması
177- Allah’ın Peygamber’in sırtına dokunması
178- Allah’ın özel günlerde yeryüzüne inip, insanlarla tokalaşması
179- Peygamber’in Allah’la pazarlığı sonucu namazı elli vakitten beş
vakite indiği
180- Halifelik müessesesi
181- Arap dilini cennet dili, harflerini cennet harfi diyerek kutsallaş-
tırmak
182- Arap ırkını üstün görmek
183- Her asırda bir müceddid geleceği iddiası
184- Evreni yöneten kutupların, gavsların varlığı
185- Tarikat şeyhleri gibi kimselere özel şefaat kontenjanları ayrıldığı
iddiası
186- Darül harp iddiasıyla kendi dışındakilere şiddeti meşrulaştırmak
187- Darül harp iddiasıyla kendi dışındakileri soymak, haklarını çiğ-
nemek
188- Namaz kılmayanı öldürmek veya dövmek
189- Orucu zorla tutturma, tutmayanı dövme
190- Makyajlı veya açık kadınları dövmek
191- Araba kullanan kadınları engellemek
192- Müslümanlığı bırakanları (mürtedleri) öldürmek
193- Savaş açmamış olsa da Müslüman olmayan milletlere savaş aç-
mak
194- Farklı mezhepten olduğu iddiasıyla Müslümanların kanını malını
helal saymak
195- Sırf ganimet için fetihlere kalkışmak
196- İslam’a hakareti öldürme sebebi görmek
197- Berberlere sakal kesme yasağı getirmek
198- İçki içenleri dövmek
199- Baskıyla dini yaymak
200- Baskıyla dini yaşatmak