Dini Doğru Anlama ve Uygulama Hususunda Dinin Önündeki Engeller Nelerdir?

0
81 views


Kur’an’ı Kerim’e baktığımızda tarih boyunca insanların nebilere karşı göstermiş oldukları tepkiler bize dinin önünde ne tür engellerin olduğu hususunda ip uçları vermektedir. Öncelikle insanlar her zaman nebileri huzur bozucu ve fitne çıkartıcı olarak görmüşlerdir. Bunun sebebi kendilerinin doğru yolda olduklarını düşünmeleridir. Ne kadar yanlış yolda olurlarsa olsunlar insanlar doğruyu kendilerinin temsil ettiğini ve içinde bulundukları topluluğun, cemaatin, grubun en doğru grup olduklarını düşünmüşlerdir. Bu da gerçeği anlamalarının önünde en büyük hissi engeli oluşturmuştur. Öte taraftan insanların bir takım dünyevi menfaatleri doğruyu anlamaları önünde yine engeller oluşturmuştur. Doğruları anlamak ve gereğini yapmak hususunda onları her zaman için pasif davranışlara iten şeyler dünyevi menfaatlerini kaybetmemek arzusu olmuştur. Ayrıca bir takım dini konu ve kavramlara kendilerinin verdikleri anlamlar, din konusunda kendilerini otorite kabul etmeleri, din hususunda bir takım kişi ve grupların Allah ile kendileri arasında aracı kabul etmeleri, rasyonelizmden daha fazla dini mistik alana hapsetmeleri, kendi topluluklarının ve ümmetlerinin gelmiş geçmiş en hayırlı topluluk ve ümmet olduğuna dair kuruntuları, Allah’ın emretmediği şeylerde kendilerini söz sahibi görüp dini zorlaştırmaları dinin bugüne kadar önündeki en büyük engelleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dr. Fatih Orum