Dünyanın Öküzle Balığın Üzerinde Olduğu İddiasının İslam Dini İle Bir İlgisi Var Mı?

0
6.889 views

Peygamber’e iftira edilerek atfedilen bu söz hem hiçbir şekilde Kuran’a dayanmaması hem de bilimle çelişmesi açısından dikkate değerdir. Bu tür halk inanışlarını Peygamber’in söylediğini iddia etmek dine yapılan büyük zulümlerden birisidir. İnsanlar ne yazık ki böyle uydurma hadisler yüzünden din diye sunulan uydurmalarla bilim arasında bir seçim yapmaya zorlanmaktadır. (Bakınız: Hadisler neden dinin kaynağı olamaz?)

Bu tip uydurmalar bir kez daha göstermektedir ki Kuran’ın evren ve dünya ile ilgili yaptığı tespitlere daha fazla önem vermemiz gerekmektedir. Örneğin Kuran’da yer alan dünyanın yuvarlak olduğu iddiası Kuran’ın bu tür hadislerlearasındakiuçurumu resmetmesi açısından kayda değerdir.  79. Sure 30 ayette “Ve yeryüzünü de yayıp yuvarlattı”denmektedir; bu ayette kullanılandahv kelimesi yuvarlak şekle işaret eder. “Dahv” kelimesi eski sözlüklerde cevizle oynanan bir oyun anlamında da kullanılmış, aynı kökten türeyen “medahi” kelimesi yuvarlak taşları ifade etmek için kullanılmıştır. (Daha fazla detay için bakınız : http://www.mucizeler.com/2011/03/dunyanin-geoit-sekli/)

Ayrıca 39. Sure 5. ayetdedikkate değerdir:Gökleri ve yeryüzünü gerçek ile yarattık. Geceyi gündüzün üzerine sarıyor, gündüzü de gecenin üzerine sarıyor”şeklindeki ayette yer alan ve Türkçe’ye“sarıyor” diye çevrilen kelimenin Arapçası “yükevviru”dur. Bu kelime Türkçe’ye de geçen “küre” kelimesi ile aynı kökten gelmektedir. Bu fiil Arapça’da yaygın olarak “başa sarık sarmayı” ifade etmek için kullanılır. Baş gibi küremsi yapıların etrafının sarılması için kullanılan bu fiil, gecenin gündüzün üzerine sarılmasını ifade etmek için de kullanılmıştır. Ayette gecenin gündüzün etrafına sarılması ifade edilirken aynı zamanda gündüzün de gecenin üzerine sarıldığı ifade edilmektedir. Nitekim gece ile gündüzün oluşma sebebi Dünya’nın küremsi yapısıdır.  (Daha fazla detay için bakınız: http://www.mucizeler.com/2011/11/geceyi-gunduzun-uzerine-sarmak/)

Yine 55. Sure 33. ayette geçen yeryüzünün çapa sahip olduğu ifadesi de yeryüzünün küremsi şekline işaret eder:Ey cinler ve insanlar topluluğu! Göklerin ve yeryüzünün çaplarını aşıp geçmeye gücünüz yetiyorsa aşıp geçin. Ancak üstün bir güçle geçebilirsiniz.şeklindeki ayet, dünyanın çapa değil çaplara sahip olduğunu ifade etmesi açısından ayrıca önemlidir zira dünya tam bir küre olmadığı için birden fazla çapa sahiptir. (Daha fazla detay için bakınız: http://www.mucizeler.com/2011/03/dunya%E2%80%99nin-ve-uzay%E2%80%99in-caplari/ )

Kuran’ın evrenle ilgili izahları bununla da sınırlı kalmaz. Dünyanın en ileri medeniyetlerinde dahi Aristo fiziğinin hâkim olduğu bir dönemde yıldızlarının sonunun geleceğini iddia etmesi (bakınız: http://www.mucizeler.com/2011/03/yildizlarin-ve-gunesimizin-olumu/), Dünya’nın hareket ettiği (bakınız: http://www.mucizeler.com/2011/08/farkina-varmasak-da-dunya-donuyor/ ) gibi birçok iddia ancak Kuran’ı insan üstü bir gücün yazması ile açıklanabilir.

Kuran’la yetinmeyen zihniyet ise içine birçok uydurma izahın karıştığı hadisleri terk etmemekte ısrarcıdır. Bu nedenle yukarıda yer alan hadisi tevil yoluna gitmişlerdir. Örneğin aslında burada mecaz bir anlam olduğu, balıktan kastın avcılık, öküzden kastın ise tarım olduğu şeklinde bir açıklama yapmışlardır. Oysa bu hadisle ve benzeri hadislerle ilgili takınılacak tutum açıktır. Dinin tek kaynağı Kuran’dır ve kimin söylediği belli olmayan, Peygamberimizden 200 yıl sonra toplanmaya başlanan, akılla, Kuran’la, bilimle çelişen hadisleri tevil etmek yerine Peygamberimizi bu tür iftiralardan uzak tutmak gerekir.