Gusül Abdesti Alırken Kuru Yer Kalmaması Gerektiği Doğru mudur?

0
877 views
Bu durum fıkıh kitaplarında da geçen ilkel düşüncelerin mahsulüdür. Dinin özü kolaylıktır. Allâhu bikumu-lyusra velâ yurîdu bikumu-lʼusra – Allah sizin için kolaylığı ister, çetinliği güçlüğü istemez. (Bakara 2/185) Kurʼanʼda devamlı dinin kolaylık olduğu vurgulanır. Hz. Peygamber aleyhisselam da beşşiru vela tuneffiru yessiru vela tuassiru – müjdeleyin ürkütmeyin, kolaylaştırın güçleştirmeyin buyurmaktadır. Fe-inne meʼa-lʼusri yusrâ, İnne meʼa-lʼusri yusrâ – mutlaka bir çetinlikle beraber bir kolaylık vardır. (İnşirah Suresi 94/5-6) Ayetlerde görüldüğü gibi çetinliğin ardında bir kolaylık vardır. Yani dinin maksadı kolaylıktır. İnsanların yolunu daraltmak, güçleştirmek değildir. Abdest alırken iğne başı kadar bir boşluk kalsa ne olacak? Asıl önemli olan insanın dışı değil içidir. Hz. Peygamber (s.a.v) diyor ki iyi bilin ki vücutta bir et parçası vardır, o doğru olur düzelirse bütün vücut düzelir o bozulursa bütün vücut bozulur. O kalptir. İnsanın kalbine hakim olması lazım yoksa vücudundaki iğne başı kadar bir yerin ıslanmasıyla meşgul olmak mesele değildir. Dinin özü ruhtur. Hadisi şerifte Allah sizin suretlerinize, mallarınıza bakmaz fakat kalplerinize, eylemlerinize, amellerinize bakar buyrulmaktadır. İşte işin özü bu… Prof. Dr. Süleyman Ateş