Hadis Kitaplarının Orijinalleri elimizde var mı? En Eski Nüshaların Akıbeti nedir?

0
1.082 views


Yok. Yok işte. Hadisler hadis kitabına girinceye kadar başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiş. Yüz, yüz elli, iki yüz elli yıl sonra toplanıyor. Uydurmalar bir yana gerçeğinin başına neler gelmiş neler. Siyasi, sosyal, ekonomik, dinsel ve kabilevi nedenlerle hadisler yamuluyor yolda gelirken, başına kaza geliyor. Taş düşebilir, ayı çıkabilir, efendim yoldan şaşabilir, bir nadanın eline düşüp olmadık şekillere girebilir. İki yüz elli yıl sonra biri çıkıp sözüm ona tek tek gezerek topluyor. Bunun kocaman bir yalan olduğunu, hadisleri tek tek gezerek toplama rivayetinin koca bir yalan olduğunu at, eşek ve deve sırtında binlerce metre giderek ki buna rekle denir hadis ilminde, hadis topladıklarını iddia eden insanların basbayağı bunların masa başında başkalarının yazdığı kitapları birebir kopya ederek yazdığını geçenlerde kaybettiğimiz Fuat Sezgin Hoca Buhari’nin Kaynakları adlı ezber bozan kitabında ispat etmiştir. Buhari’nin sahihine bakalım örnek olarak. Yani orijinali var mı diye sordunuz. Kitabın müellif nüshası yoktur. Yani Buhari’nin eliyle yazdığı nüsha yok ortada. Bir kâğıt, bir tek sayfa bile yok. Ondan kopyalayanlar olmuş. Firebri nüshası diye bir nüshadan bahsediliyor kaynaklarda. Nesefi nüshası diye bir nüshadan da bahsediliyor. Kopya nüshalar. Peki Firebri ve Nesefi’nin ondan kopyaladığı kitapların orijinali var mı? O da yok. Peki onlardan kopyalayan daha çok insandan bahsediliyor. Peki o kopyalananın bir tanesinin orijinali var mı? Maalesef o da yok. O yok, o yok, o yok nereye kadar yok? Buhari’den yaklaşık beş yüz yıl sonrasına kadar yok. 1301 ölümlü olan Yunini diye bir adam çıkıyor, diyor ki bize bu Buhari’nin topladığı sahih hadisler. Buhari Hicri 256’da vefat etti. Aralarında yaklaşık beş yüz yıl var. Beş yüz yıl sonra biri çıkıyor bu Buhari’nin sahih kitabı diyor. İnanırsanız. Peki bu yetiyor mu? Yetmiyor. Ondan onlarca yıl sonra iki kişi daha çıkıyor mesela. Ayni diye biri Buhari’nin Sahih’ini şerh ettiğini söylüyor. Bu da Buhari’nin kitabı diyor. Yine İbni Hacer el Eskalani diye biri Fethulbari diye bir şerh yazıyor Buhari’nin kitabına ve bu da Buhari diyor. Biz üçünü bir araya koyuyoruz ama arasında tonlarca fark buluyoruz. Dolayısıyla hangisi Buhari’nin kitabı? Bu bir örnek bile yeter aslında. on yedinci yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkıncaya kadar Hicri 241 yılında vefat etmiş olan Ahmet Bin Hanbel’in Müsnet’i ortada yok. Yani o öldükten yaklaşık dokuz yüz, bin yıl sonra önümüze bir kitap çıkarıyorlar, bu Ahmet Bin Hanbel’in Müsnet’idir diyorlar. İnanırsanız. Dolayısıyla Hadis Kitaplarının Orijinalleri elimizde var mı? Sorusunun cevabı hayli hayal yıkıcıdır.

Mustafa İslamoğlu