Hulul (Allah’ın Varlığa Tecelli Etmesi) İslam’a Uygun mudur?

0
219 views


Hulul şirktir. Allah’ın herhangi bir şeye hulul etmesi, ona sinmesi, onun şekline girmesi ve benzeri anlatımlar tamamen Allah inancına aykırıdır, Kur’an’ı Kerim’e aykırıdır. Daha çok Hristiyan kültürünün yansımalarıdır. Çünkü mevcut Hristiyan anlayışına göre Allah ete kemiğe büründü İsa olarak göründü inancı vardır. Bizim inancımıza sızan Yunus Emre için de böyle yalan yanlış bir söz vardır. Hatta bir tarikat şeyhinin de böyle bir açıklaması var. Bu şirktir. Bir tür küfürdür. Asla. Yaratılmışlarla Allahu Tealanın organik hiçbir ilişkisi yoktur. Biz Allah’ın örneği değiliz. Biz Allah’ın görünümleri değiliz. Biz Allah’ın yarattığı birçok varlık arasında bir cins varlığız. Ağaçlar, tabiat olayları, hayvanlar, gezegenler, cinler, melekler gibi biz de Allah’ın yarattığı bir türüz. Biz ne Allah’ın parçasıyız, ne Allah’ın görüntüsüyüz, ne Allah’ın oğluyuz, ne Allah’ın haşa akrabasıyız ne de Allah bizim suretimizde ortaya çıkmıştır. Bu şirktir, küfürdür. Kaynağı da İslam dışı kültürlerdir. Hristiyanlar ne yazık ki bu şekilde anlıyorlar. Büyük ihtimalle Hindistan’daki tenasüh dinlerinden kaynaklanmış bir inanç olabilir çünkü onlarda bu çok yaygındır. İsa konuşurken Allah konuşuyor algısının kültürümüze yansımasıdır. Bunun İslam ile hiçbir ilgisi yoktur.

Prof. Dr. İbrahim Sarmış