Hz. Muhammedʼin Kızları Çocuk Yaşta mı Evlenmiştir?

0
1.001 views
Hz. Muhammedʼin Kızları Çocuk Yaşta mı Evlenmiştir?


Bu konuda epey bir iddiadan bahsedilir. Hz. Muhammedʼin dört tane kızı vardır, en büyük kızı Zeynepʼtir. Hz. Muhammedʼin eşi Hz. Haticeʼnin kız kardeşinin oğlu Ebuʼl-As ile evlenmiştir. Yani Hz. Hatice kızını yeğenine vermiştir. Hz. Muhammedʼin Hz. Hatice ile evlilik tarihine bakarsanız 595 – 596 yıllarına denk gelir. İlk oğlu Kasım, ondan sonra da Zeynep dünyaya gelmiştir. Zeynebʼin de Ebuʼl-As ile evlendiğini görüyoruz. Nübüvvetin ilk yıllarına doğru gerçekleşen bu evliliği hesap edersek 610 yılında peygamberlik geldi, 595 yılında gerçekleşen evlilik sonucu olduğuna göre Zeynepʼin on altı, on yedi yaşlarında olduğu ortaya çıkıyor, bu yaş da kişiye göre normal sayılabilir bir evlilik yaşıdır. Araplarda bu yaşlarda evlilik zaten var, normal sayılıyor. Diğer kızları da yetişkin yaşta evlendiler. Genelde bu tezvirat şundan dolayı yapılır: Hz. Muhammedʼin Zeynepʼten sonraki iki kızının amcası Ebu Lehebʼin iki oğluyla evli olduğuna dair iddialar vardır. Evet böyle bir iddia vardır ama Araplar zaten kabile içerisinde çocuklarını evlendirirler. O yüzden akraba evlilikleri çok sık yaşanır. Bu evlilikler henüz gerçekleşmiş evlilikler değil, konuşulmuş evliliklerdir. Bizim Anadolu kültüründeki beşik kertmesine benzeyen evliliklerdir. Yoksa hemen gerçekleşen evlilikler değildir. Bu nedenle de Peygamberimizin kızları veya sahabenin kızları çocuk yaşta değil yetişkin yaşta evlenmişlerdir. Buradaki problem on beşinde, on altısında, on yedisinde veya daha gelişmiş olup da on üçündeki, on ikisindeki kızın evlendirilmiş olmasının; günümüz insanının o kültürel vasatın gerçeklerini veya özelliklerini bilmemesi nedeniyle yadırganmasından kaynaklıdır. Yahut farklı kültürün çocukları olarak böyle bir evliliği günümüz insanının eriştiği bilgi düzeyi, değer yargıları düzeyiyle kabullenememe gibi bir durum söz konusudur. Yoksa Hz. Peygamberin hem büyük kızı Zeynep, hem diğer iki kızı Ümmügülsüm ve Rukiye normal yaşta evlenmişlerdir. Keza Hz. Fatıma da on sekiz, on dokuzlu yaşlarda evlenmiştir. Yani genel olarak evlilikler on beş on dokuz yaşları arasındadır ve bu da zaten o toplumda var olan evlilik yaşıdır.
Şunu da söyleyelim bu arada, neden böyle iddialar ortaya atılıyor? Evet, tıpkı Hz. Peygamberin Hz. Ayşeʼyle altı yaşındayken evlendiğine dair rivayetler olduğu gibi, kızlarının da küçük yaşta evlendirildiğine dair rivayetler vardır. Bu durum şuna benzer, bazı kadınlar peygamberimizle evlenmek istemişlerdir. Ya Resulallah benimle evlensen diye teklifte bulunmuşlardır. Bu kadınlar kaynaklarda peygamberle evli olan veya peygamberle evliliği konuşulan kadınlar listesine alınmıştır. Yahut Peygamberin eşlerinden sayılmıştır. Yani peygambere teklif ettiklerine göre kabul etmese bile onlar artık müminlerin anneleridir, peygamberin eşlerinden sayılır şeklindeki rivayetler oldukça fazlaca sayılabilir. Dolayısıyla kaynaklarda var olan her rivayeti görüp de bu rivayetler üzerinden ahkam kesmek, küçük yaşta evlilikler oldu demek veya bütünüyle Resulullahʼın hayatını, çocuklarını bu şekilde takdim etmek metodoloji bilmemek veya kaynak kültürü konusundaki cehaleti ortaya koyar, başka bir şey değildir.

Prof. Dr. İsrafil Balcı