Hz. Muhammed Evlatlığı Zeyd’in Eski Eşi ile Neden Evlendi?

0
2.059 views


Nebimizin Zeydʼin eski eşi Zeynep ile evliliği malum Ahzab Suresiʼnde anlatılmaktadır. Kendi konteksti içerisinde sadece tek ayetle değil başka ayetlerle de bağlantılı olarak anlatılmaktadır. Sadece bu konuyla bağlantılı değil, çok müthiş mesajlar veren bir ayettir. Zeyd örneği tarihselci tezle Kurʼanʼı izah etmeye çalışan grupların en sık kullandığı hususlardan biridir. Aslında Zeyd ve Zeydʼin eski eşiyle nebimizin evlenmesi tarihselci tezi çökerten bir olaydır. Bu durumu şöyle ifade edebiliriz ki tarihselciler Kurʼanʼda günümüzde kabul edilemeyecek bir takım hususlar var (örn. Talak Suresi 65/4. Ayette geçen çocukların evlendirilmesi meselesi) bu hususlar olduğu gibi anlaşılmalı, farklı bir anlam yüklenmemelidir ama bunda da şunda da şaşılacak bir durum yoktur ki on dört asır önceki Arap toplumu böyleydi, Arap örfünde bunlar vardı. Dolayısıyla o gün için bunlar vardı çok şaşırmamak lazım derler. İşte durum tam da bunun aksini göstermektedir. Örneğin bu Zeyd meselesinde Araplara göre evlatlık edinilen bir kişi, evlatlık edindiği kişinin oğlu kabul edilirdi. Arap örfüne göre nebimize Zeydʼin babası, Zeydʼe de Muhammedʼin oğlu nitelemesi yapılırdı. Fakat Kurʼanʼı Kerim bu örfü kabul etmedi. Reddetti, hayır o Muhammedʼin oğlu değil, bu sizin ağzınızla yaptığınız bir gevelemedir dedi. Diğer bir çok olayda olduğu gibi madem ki sizin örfünüzde böyle bir şey var, tamam biz de onu onaylıyoruz demedi. Tam tersine o Muhammedʼin oğlu değildir, Muhammedʼin hiçbir erişkin oğlu yoktur dedi ve bunu reddetti. İkincisi Arap örfüne göre evlatlık edinilen bir kişinin eski karısıyla evlenmek son derece büyük bir ayıptı. Ama Kurʼan böyle bir bağı kabul etmiyor. Çünkü o onun gerçek oğlu değil diyor. Biyolojik bir sıhriyet yok. Dolayısıyla sırf bu Arap örfünü yıkmak için Zeydʼin boşadığı eski karısıyla nebimizin evlenmesi emredilmiştir. Allah sadece bir ayet göndermekle kalmamış fiilen nebimize emrederek tatbik etmiştir. İlgili ayetlerle bu durum Allahʼın bir emridir. Allahʼın emri olduğu için senin bunu yapmanda bir zorluk yoktur denmiştir. Dolayısıyla Zeyd evliliği bu bağlamda değerlendirilmelidir.
Zeyd evliliğin bize vermiş olduğu başka çok önemli mesajlar da var. Ahzab 33/36. Ayette Allah ve Resulü bir şeye karar verdiği zaman bir mümin artık başka bir şey yapamaz, başka bir şey yaparsa sapıtmış olur denmektedir. Ama hemen bu ayetin sonunda hani sen eşini boşama yanında tut, Allahʼtan kork diyordun ama Zeyd karısını boşayınca biz onun eski karısıyla seni evlendirdik demektedir. Demek ki Zeyd nebimizin karını boşama emrine uymamıştır. Fakat bundan dolayı da kınanmıyor. Neden? Çünkü bir önceki ayette söylenen Allah ve Resulüʼnün hükmü sınıfına girmemektedir. Burada Resul ve Nebi ayrımı çok önemli demek ki ayet bu mesajı da vermektedir. Başka önemli bir çok mesaj var ama bu soru bağlamında nebimizin Zeynep validemizle evliliği sırf bu konudaki Arap örfünü yıkmak içindir. Kurʼanʼın Arap örfüne müdahalesini gösteren en somut örneklerden biridir. Demek ki Kurʼan Arap örfünü onaylayan sizde varsa tamam devam edin diyen bir kitap değil, çok ciddi anlamda Arap örfüne müdahale eden ve onları değiştiren bir kitaptır.