İbn Arabi’nin Kitaplarında Ve Bazı Hadislerde Allah, Bulut Ve Dumana Benzetiliyor, Bu Benzetme Allah’ın Mükemmelliği İle Çelişmez Mi?

0
5.696 views

Söz konusu ifade İbn Arabi’nin kitabında şu şekilde geçmektedir:

“Allah mahlukatı yaratmadan önce bir ince bulut idi. Bulutun altında da hava, üstünde de hava vardı.”(El-Futuhatu’l-Mekkiye, I/148).

Arabi, bu ifadeyi hadislerden almıştır:

Ben: “Ey Allah’ın Resulü! Rabbimiz, mahlukatı yaratmadan önce neredeydi?” diye sordum. “Allah mahlukatı yaratmadan önce bir bulut idi. Bulutun altında da hava, üstünde de hava vardı. Sonra Arşını su üzerinde yarattı” diye cevap verdi.(Ahmed b. Hanbel; IV/11-12; Tirmizî, Tefsir, 12; İbn Mace, Mukaddime,13)

Söz konusu ifadeler, aslında, Peygamberimiz’e birçok iftiranın içine karıştığı  hadislerin dinin kaynağı yapılması ve sorgulanmadan kabul edilmesinin zararlarına çok güzel örnek teşkil etmektedir. (Bakınız: Hadisler dinin kaynağı olabilir mi?) Elbette bu ifadeleri kabul etmemiz mümkün değildir, zira bu ifadeler Allah’ın ayetleri ile apaçık bir biçimde çelişmektedirler:

Allah’a benzer hiçbir şey yoktur. (42-Şura 11)

Hiç bir şey O’nun dengi ve benzeri değildir. (112-İhlas 4)

Yukarıdaki ayetlerden de açıkça görebileceğimiz gibi yüce Rabbimiz hiçbir şeye benzememektedir. Onun “bulut” olduğunu söylemek, ya da “bulut”a benzetmek İslami açıdan asla kabul edilemez. Önemliymiş gibi gösterilen bazı kişilerce bu ifadelerin nakledilmesi de bu gerçeği değiştirmez (sadece bu kişilerin gösterildikleri gibi önemli olmadıkları buradan anlaşılmaktadır).  Bu tarz ifadeler İslam öncesi de var olan Arap mitolojisini yansıtmaktadır.  Yüce Rabbimiz bulutların da yaratıcısıdır, zamanın da mekânın da. O’nu, zaman ve mekanda bir obje ile kıyaslamak bu gerçeği anlamamaktır.