İslamʼda Dinden Çıkan Öldürülür mü?

0
500 views


Kurʼanʼı Kerimʼde inançla ilgili en önemli şey Allahʼın inancı insanların gönüllerine bırakmasıdır. İnanç gönül, kafa, beyin işidir. Dolayısıyla insanoğlunun gönlüne hiç kimse dışarıdan müdahale edemez. Hatta Allahu Teala bile müdahale etmemiş, inanma ve inanmama özgürlüğünü insana bırakmıştır. Kurʼanʼı Kerimʼde bir çok ayeti kerimede Resulullahʼa hitaben Ben seni onların başına bir sultan olarak kılmadım, onlara baskı yapamazsın ifadeleri geçer. Ayrıca başka ayetlerde insanoğlunun her an için iman, küfür ve şirk arasında gidip geleceğine dair ayetler vardır. Dolayısıyla bir insanın ne zaman müşrik olduğunu, ne zaman kafir olduğunu, ne zaman mümin olduğunu ancak Allah bilir. Oʼnun dışında insanların bunu bilmesi mümkün değildir. Bu açıdan baktığımız zaman bir diğer nokta da insan velev ki dinden çıktığını ilan etsin, bu kişiye Müslümanların dünyevi olarak uygulayabilecekleri hiçbir müeyyidesi yoktur. Kurʼanʼda sadece; bu kişinin imansız olarak, inkar ederek öldüğünde cezasının ebedi cehennem olması ifade edilir. Dolayısıyla dinen dönenin öldürülmesi diye bir düşünce, bir söylenti maalesef tarihte vardır ve günümüzde bazen sosyal medyada da dillendirilir ama Kurʼanʼın, İslamʼın özünde böyle bir müeyyide, insanlara böyle bir hak ve yetki verilmemiştir. Çünkü böyle bir baskının söz konusu olduğu ortamda din özgürlüğünden bahsedilemez. Allahu Teala la ikrahe fit din – dinde baskı yoktur şeklinde temel bir prensip getirmiştir. Aksi taktirde insanlar içi başka, dışı başka olmaya zorlanır bu da kişiyi münafıklığa götürür. Dinden çıkan öldürülemez, eğer cezası olacaksa onu ancak Allah verir. Bazen şöyle bir karışıklık olabiliyor. Dinden dönüp de İslam ülkesine savaş ilan eden, savaşanlarla içeriden veya dışarıdan ittifak yapıp vatana millete ihanet edenler de dinden döndü, mürted diye adlandırılır. Aslında bunlar mürted değil, mürtedliğe ilaveten İslam ülkesine, milletine, vatanına, bayrağına savaş ilan edenlerdir. Bunlara karşı da savaşılır, düşmana karşı savaşılması nitekim bütün ülkelerde bütün kanunlarda olduğu gibi İslamʼda da mübahtır.
Prof. Dr. Servet Bayındır