İslam’a Göre Eşcinsellik Günah Mıdır?

0
13.071 views
İslamʼa yani Kurʼanʼa göre eşcinsellik kesinlikle günahtır. Bu durumun tartışılacak hiçbir yanı yoktur. Nisa Suresinin içerisinde çok net olarak bildirilen bir husustur. Keza bir çok ayeti kerimede de Cenabı Hak insanları erkek ve dişi olarak yarattım/onunla sükun bulasınız diye sizi bir erkek ve bir dişi olarak yarattık demektedir. Bu ayetler bize çok net olarak şunu gösteriyor ki insan; aslında bütün varlıklar, bir erkek ve bir dişi olarak yaratılmıştır ve bunun dışında üçüncü bir kategori bulunmamaktadır. Son yıllarda eşcinsellikle ilgili sanki fıtraten/doğal olarak bir durummuş gibi birtakım tartışmaların olduğunu biz de biliyoruz. Bu İslami olarak kesinlikle doğru olmadığı gibi, bilimsel olarak da kanıtlanabilmiş bir husus değildir. Aksine bunun doğru olmadığını bildiren bilimsel açıklamalar vardır. Dolayısıyla eşcinsellik kesinlikle günahtır, yasaktır. Bu hususu teyit ettikten sonra peki eşcinsellere nasıl davranmamız gerekir? Öncelikle bütün günahkarlara nasıl davranmamız gerekiyor ise eşcinsellere de öyle davranmamız gerekmektedir. Yani Kurʼanʼın tarif ettiği tek günah eşcinsellik değildir. Zina da haramdır ve diğer bir çok haramlar vardır. Bu haramlar için Kurʼan genel çerçevede neleri öngörüyorsa elbette ki bu eşcinsellik için de geçerlidir. Öncelikle tebliğin, açıklamaların, izahların yapılması, Kurʼanʼa göre bunun kesinlikle haram olduğunun bildirilmesi gerekir. Bu yapıldıktan sonra gerekli rehabilitasyon çalışmaları, ilgili uzmanlıklardan alınmalıdır. Madem soru Kurʼanʼa/İslamʼa göre eşcinsellik günah mıdır? şeklinde geldi, elbette ki günahtır diye özetlemek mümkündür. Bu kişilere herhangi bir şiddet uygulamadan; öncelikle tebliğ, uyarı ve belki ondan sonra rehabilitasyon gibi diğer hususlar gündeme getirilebilir.