Kadının Sesi Erkeğe Haram mıdır?

0
1.301 views
Değildir… İlk nesil kadın ve erkeği birbirlerine selam verirlerdi. Çünkü Kurʼanʼda selam verilmesi emrediliyor. Hatta verilen selamın daha güzeliyle alınması emrediliyor. Bu ayetler yer aldığı halde kadının erkeğe, erkeğin kadına selamını men eden bir geleneksel din algısıyla benim ifademle uydurulmuş din ile karşı karşıyayız. Öyle bir ikiyüzlülük görüyoruz ki kadının sesi erkeğe haram mıdır? meselesinde; kadınlar erkeklerin her türlü sesini dinleyebiliyorlar ama neden erkeğin sesi kadına haram olmuyor da erkeğin sesi kadın haram oluyor? Eğer böyle bir mesele, böyle bir haramlık var ise bu karşılıklı olmalıdır. Kaldı ki böyle bir haramı ancak Allah koyar. Allahʼın koymadığı bir haramdan söz etmek haşa Allahlığa kalkışmak, Allahʼtan rol çalmaktır. Bu ne cüret! Onun için unutmayalım ki bu tip sahte haramlar ve her sahte haram arkasından bir yığın sorun getirir. İslam tarihi boyunca, Müslüman tarihi boyunca her sahte haram arkasından bir yığın sorunu sürüklemiştir. Zira Allahʼın helal kıldığı veya Allahʼın sükut geçtiği bir konuda haram koymak Yahudileşmektir. Yahudiler bunu yaparak Yahudileşmişlerdir. Sürekli haram koymuşlar ve haramları çoğaltmışlardır ve ortaya okunmuşluk meselesi çıkmıştır. Koşer… Koşer… Gıdanın koşerlenmesi, ekmeğin koşerlenmesi, sütün koşerlenmesi, etin koşerlenmesi öyle bir noktaya gelmiş ki; suyun koşerlenmesi, karpuzun koşerlenmesi, kavunun koşerlenmesi, o da öyle bir noktaya gelmiş ki sokağın, mahallenin, evin koşerlenmesine kadar iş gelip böyle bir komik noktaya dayanmıştır. İşte okunmuş şeker, okunmuş su, okunmuş yasin işi Yahudilerin koşerlenmesinden bir alıntı, bir ithalattır. Yahudi ithalatı… İçimize kaçmış İsrailʼdir, İsrailiyyat… Dolayısıyla falan haram mıdır? demek için Kurʼanʼa bakmak lazım. Kurʼanʼın haram kılmadığı bir şeyi haram ilan eden, insan fıtratına yönelik korkunç bir cinayet işliyor demektir. Zira her ilave haram bambaşka yerleri yıkarak gelir ve insan ilişkisini bozar. Erkek kadın ilişkisini bozar ve aklı uçkuruna takılmış bir dindar tipi ortaya çıkarır. Öyle ki; minareyi görse hallenir, kubbeyi görse hallenir. Asansöre binse hallenir, ketçap yese hallenir. Dolayısıyla böyle bir tiple ne yapabilirsiniz ki? Kadının sesini değil; karartısını, gölgesini dahi görse hallenir. Hiçbir şey göstermeseniz yine hallenir. Zihninde, hayalinde, rüyasında hallenir. Onun için bunun sonu yok. Bu delirmedir, bu cinayettir, bu cinnettir. Onun için bu tip Allahʼın koymadığı yasakları koyanlar, kendilerini Allah yerine koyarak şirkin en büyüğünü işlemiş olurlar. İkinci olarak da insanın insanla ilişkisini zehirlemiş olurlar ve Müslümanların hepsini hasta hale getirmiş olurlar. İşte bugün enfekte bir topluma dönüşmemiz, hasta bir topluma dönüşmemizin sebeplerinden biri de bu sahte haramlardır. Bugün kadın erkek ilişkilerinin hepsinin çığırından çıkması yani İslam toplumu diyeceğimiz tırnak içinde bu hasta toplumların kadın erkek ilişkilerinin de hastalığının temelinde bu hasta düşünceler, bu hasta din, bu sahte din, bu uydurulmuş din yatmaktadır. Bunun ilacı ise Allahʼın Kurʼan ile indirdiği dindir. Mustafa İslamoğlu