Kadınlar İmamlık Yapabilir mi?

0
25.384 views

Kadınların imamlık yapmalarında dini bir sakınca yoktur. Ne yazık ki bu hususta dini bir engel olmasa da kadınların imamlık yapamayacakları görüşü geleneksel İslam’ın tartışılmaz hükümlerinden sayılmıştır. Oysa böyle bir yasağın olması için Kuran’da bu yönde bir ayet bulunması gerekir. Çünkü yasakları sadece Allah koyar. (Bakınız: Neden Dinin Tek Kaynağı Kur’an’dır?) Kuran ile yetinmeyenler, her konuda olduğu gibi bu konuda da, kendi şahsi görüşlerini dine sokmak için hadisleri kullanmışlardır. Kendi dünya görüşlerini Peygamber’e mal ederek hem ona iftira atmışlar, hem de Allah’ın dinine ekleme yapmışlardır. Bu konuda kanıt olarak gösterilen hadislerden birisi şudur:

 İşlerini bir kadına bırakan topluluk asla felah bulamaz. (Buhârî, Meğâzî, 82, Fiten, 18; Tirmizî, Fiten, 75; Nesaî, Kudât, 8; Ahmed b. Hanbel, V, 43, 51, 38, 47).

Bazı hadis kitaplarında Peygamberimizin Ümmü Varaka isimli kadın sahabeye imamlık yapma izni verdiği, bu kadının da içinde erkek bulunan ev halkına namaz kıldırdığı ifade edilir. (Ebu Davut, Salat, 61, Ahmed b. Hanbel, Müsned, 6/405; İbn-i Sa’d, Tabakat, 8/457; Beyhaki, Sünen-i Kübra, 1/456) Görüldüğü gibi bu hususta hadisler birbirleriyle çelişen hükümler içerir… Hadislerin Peygamberimizden 200 yıl sonra toplanmaya başlaması ve farklı kişiler tarafından uydurulması bu tutarsızlıkların altında yatan temel nedendir. (Bakınız: hadisler Dinin Kaynağı Olabilir Mi?)

Geleneksel İslam’ı savunanlar kendi kaynaklarında geçen bu izahı geçersiz kılmak için bunun bir zaruret durumu olduğunu, çünkü kadın imamın arkasında namaz kılan adamın yaşlı olduğunu ifade ederler. Ancak bu açıklama hayli tutarsızdır zira namazın kadın tarafından kıldırılması çok sakıncalı bir durumsa bu kişiler namazlarını bir kadın imam önderliğinde kılmak yerine tek başlarına kılabilirlerdi. Bu örneği verme nedenimiz hadislerin tutarsızlığına işaret ederek, İslam dininin hadisler üzerine bina edilemeyeceğini göstermektir. Yoksa hadislerden de kadınların imam olabileceğine dair kanıt devşirme niyetinde değiliz. Zaten, ilk başta söylediğimiz gibi kadınların imam olmasını yasaklayan bir ayet bulunmadığı için kadınlar imamlık yapabilirler. Ayrıca bir kanıta gerek yoktur. Çünkü dini temel kaidelerden biri Kuran’daki açık bir hükümle yasaklanmayan hususların helal olduğudur.

Kadınların imam olmasından kültürel olarak rahatsız olanlar çıkacaktır. Önemli olan bu rahatsızlığın din tarafından desteklenmediğinin bilinmesidir. Dileyen kadın imamın arkasında namaz kılar, dileyen kılmaz. Yeter ki kadının imam olmasının önünde dini bir engel olmadığı bilinsin. Unutulmamalı ki Allah adına yasaklar koymak daha fazla takvanın göstergesi değildir. Tersine Allah adına hüküm koymak büyük bir vebaldir.