Kadınların Aklı ve Dini Eksiktir Hadisi Doğru mudur?

0
322 views
Kadınların Aklı ve Dini Eksiktir Hadisi Doğru mudur?

Kurʼanʼı Kerimʼde Allahu Teala kadına veya erkeğe dair cinsiyet üzerinden değil şahsiyet üzerinden hitap eder. Kadınların kadın oldukları için özel anlamda muhatap kılındıkları bir takım özel durumlar vardır. Mesela çocuk doğurmak, emzirmek kadına aittir. Sadece kadınlara özel konulardaki hukuki düzenlemeler kadın kalıpları üzerinden yürür. Mesela çocuk dünyaya getirmek, çocuk büyütmek, emzirmek yarım akıllılıkla karşılanacak bir şey değildir, erkeklerden kat kat daha ileri düzeyde bir yeri işgal eder. Dolayısıyla böyle bir takım rivayetler var, peygamberimize isnat edilen her söz onun değildir. Peygamberimizin sünneti dediğimiz şey bizim hikmet dediğimiz şeydir. Hikmet de hakim olan Kurʼanʼdan beslenerek peygamberimizin çıkardığı sonuçlardır. O sonuçların Kurʼanʼa aykırı bir tarafı olamaz. Kurʼanʼda akıl düşmanlığı yoktur. Kurʼanʼda kadını ikinci plana iten herhangi bir şey yoktur. Kurʼanʼda yiğitlerden olabilmenin sayıldığı ayetlerde kadın erkek ayrımı yapılmaz, şahsiyet üzerinden bir kadın vurgusu ortaya konulur. Aklının ve dininin yarımlığı iddiası kadına ve Kurʼanʼa, Hz. Peygambere yapılmış en büyük iftiralardan biridir. Kadının aklının yarımlığında şahitlikle ilgili bir örnek üzerinde dururlar, Bakara Suresi 2/282. Ayette iki kadın bir erkeğe eşittir kabulü yaygındır. Bu doğru değildir. Orada bir kadın alışverişle ilgili bir konu olduğu için bilemeyeceği, şaşırabileceği bir konuda devreye diğerinin girmesi noktasında yapılan bir tedbirdir. Devreye biri girince öbürü devreden çıkmaktadır. Şahitlik yine bire bir kalıyor, herhangi bir ikiye birlik oranı söz konusu değildir. Kadının dininin yarımlığı da regl döneminde ibadet yapılmaması gibi geliştirilen öğretilerden kaynaklanır. Bu da Kurʼanʼa aykırıdır. Regl döneminde sadece Bakara Suresi 2/222. Ayette eşlerinin kadınlara cinsel manada yaklaşmaması gerektiği konusunda bir buyruk vardır. Bunun dışında kadının aklı da dini de tamdır. Mesele aklını kullanmamaktan kaynaklanmaktadır. Aklı tam olup aklını kullanmayan erkeklerin, kadınların aklı yarımdır demelerine sadece şaşırıyorum.
Prof. Dr. Mehmet Okuyan