Kadir Gecesi Nedir? Kadir Gecesinin Anlam ve Önemi Nedir?

0
21 views


Kur’an’ı Kerim’de kadir gecesi Kur’an’ın indirilmeye başlandığı gecenin adı olarak geçer. Kadir diye belirlenen Kadir Suresinin içeriği bütünüyle o gecede ne olduğunu ve o gecenin kıymetinin nasıl anlaşılmasının lazım geldiğini bize öğretir. Doksan yedinci surenin adıdır. Kur’an’ı Kerim’de Kadir Suresine gönderme yapan Duhan Suresinin ilk ayet gurubunu, leyle-i mubareke tamlamasıyla kullanıldığını bilmek gerekir. Kadir gecesi demek kıymet gecesi demektir. Geceye kıymetini veren şey o gece Kur’an’ın indirilmeye başlamasıdır. İçinde Kur’an’ın indirilmediği bir gecenin diğer bir geceden farkı yoktur. Kadir gecesini Allah-u Teala bin aydan daha hayırlı ifadesiyle tarif etmektedir. Asıl maksat Kur’an’ın manasıyla insanın buluşmasıdır. Bir defa yaşanmıştır Kadir gecesi. Zamanımızda da onun yıl dönümü yaşanmaktadır. Esasında Kadir gecesi insanoğlunun son kez ilahi vahiyle buluşturulduğu ve aynı zamanda insanoğlunun son peygamberle ilk defa buluşturulduğu gecenin adıdır. Kıymeti bizim için vahiyden gelir. Vahiyle kim, ne zaman buluşuyorsa; onun kadir günü, kadir anı, kadir saati, kadir dakikası öyle belirlenir, öyle anlaşılır. Bu durumu bir piyango mantığıyla Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine özel kılmak; yirmi altıncı geceyi vahiysiz, yirmi yedinci geceyi belli ritüellerle sonra yirmi sekizinci geceyle de meseleyi eskiden devam ettiği gibi bir rutine dönüştürmek Kadir gecesini kavramamaktır. Geceye kıymetini veren vahiy olduğuna göre bizim bu anlamda kıymetlerle buluşmamız için her anımızın kadir olabileceği bilinciyle hareket ederiz. Belli bir zaman dilimini senenin her Ramazan’ında tekrarlandığı gibi bir algıyı değil, hayata taşınan her ayeti kadir zamanı diye algılamak durumundayız. Meselenin başka taraflara çekilmesi ve anlaşılması imkânsız aşırı uç yorumlar yapılmasının gereği yoktur. Kadir gecesini anlamak bir piyango mantığından kurtarmak ve vahiyle buluşmaktır. Bu itibarla her anı, her zamanı kadir anına dönüştürme imkânımız vardır. Başka tür algılar taksit taksit Kur’an’ın hayattan çekilmesi projesini çağrıştırmaktır ki böyle bir yanlışa düşmemek gerekir.

Prof. Dr. Mehmet Okuyan