Kainat Hz. Muhammed İçin mi Yaratıldı? Levlake Hadisi Doğru mudur?

0
635 views
Halk arasında alemlerin Peygamberimiz için yaratıldığına dair yaygın bir inanç vardır. Bir çok uydurmanın girmiş olduğu hadis kitaplarına dahi girememesine rağmen, halk arasında en çok bilinen rivayetlerden biridir. Söz konusu rivayete göre Allah’ın Peygamberimize “sen olmasaydın bu alemleri yaratmazdımˮ dediği söylenmektedir. Bir çok ilahiye ve bir çok dini içerikli kitaba giren bu rivayet bir çok vaiz tarafından da camilerde halka anlatılmaktadır. Oysa bu rivayetin gerçekte aslı ve esası yoktur. Üstelik Kur’an’ı Kerim’deki bir çok ayetle de açıkça çelişmektedir. Örneğin Zariat Suresi 51/56. Ayette Rabbimiz Ben insanları ve cinleri yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım buyurmaktadır. Aynı uydurmanın Hristiyanlıkta Hz. İsa için yapıldığını görüyoruz. Alemlerin Hz. İsa için yaratıldığı ve alemlerin yine Hz. İsa sebebiyle devam ettiği iddiasının Hristiyanlığın içerisine giren inançlardan birisi olduğunu bilmekteyiz. Oysa Kur’an’ı Kerim Peygamberimizle ilgili olmadık iddialarda bulunanları uyarmaktadır. Örneğin Al-i İmran Suresi 3/149. Ayet bize Muhammed sadece bir elçidir, O’ndan önce de elçiler gelip geçmiştir demektedir. Sonuç olarak Peygamberimiz Hz. Muhammed bizler için üstün ahlaka sahip güzel bir örnektir. Ancak alemlerin yaratılma sebebi Peygamberimiz değildir. Dr. Emre Dorman