Keşf ve İlham İslam’ın Bilgi Kaynakları mıdır?

0
431 views


Allah insanlara söylemek istediklerini peygamberlere bildirdiği vahiy ile iletir. Bunun dışında insanlarla herhangi bir diyaloğu herhangi bir bilgi vermesi herhangi bir iletişimi yoktur. Tasavvufun içerinde ne yazık ki hakla batıl karışmıştır. Tasavvuf ekleme bir sistemdir. İslam’dan Allah, namaz, ibadet, ahlak, edep, haramlardan kaçınmak, dua, şükür, zikir, nefis teskiyesi, ihlas gibi bazı motifler almıştır. Diğer taraftan vahdeti vücud, vahdeti şuhud, reenkarnasyon, hızır, batıni ilim, ledünni ilim ve buna benzer bir sürü yabancı kültürleri getirip İslam’dan aldıkları motiflerle harmanlayarak tasavvuf bir sistem çıkartılmıştır. Ne yazık ki Müslümanlar tarafından tasavvuf İslam’ın en zirvesi, özü, en mükemmel haliymiş gibi pazarlanmaya başlandı. Oysa İslam’dan aldığı motifler kadar İslam dışından aldığı motifler de vardır. O motiflerin birçoğu da kişiyi tevhidin dışına çıkartmaktadır. Tasavvuf ve İslam kitabımda uzun uzun anlattım. Hiçbir kişinin keşfi hiçbir kişinin ilhamı dinde hüccet değildir. Kesin bilgi ifade etmez. Sufiler dışında tüm alimler bunu söyler. Çünkü benim kalbime gelen benim kalbime damlayan bilgi sübjektif bir bilgidir. Bunun Allah’tan olduğuna dair elimizde hiçbir kesin bilgi yoktur. Şeytanın kuruntusu, vesvesesi veya kendi kuruntularım da olabilir. Rüya ile, keşf ile, ilham ile din veya ibadet olmaz. Kendi içine gelen seni ilgilendirir. Dolayısıyla keşf, rüya, ilham dinde bir hüccet değildir. Kesin delil içeren İslami bir bilgi değildir ve ne yazık ki bunun kaynağı da İslam dışı kültürlerdir.

Prof. Dr. İbrahim Sarmış