Kurʼanʼa Göre Allah ve Resulüne İtaat Neyi İfade Etmektedir? Resul Dinde Hüküm Koyabilir mi?

0
322 views

Kurʼanʼa göre Allah ve Resulüʼne itaat Allahʼın Resulʼü ile gönderdiği emirlerine itaat demektir. Neden? Çünkü Allah her insanı karşısına alıp da, tek tek konuşan, emirlerini ve yasaklarını ileten bir varlık değildir. Allah emirlerini insanlara, insanlar arasında seçtiği bir elçi vasıtasıyla iletmiştir. Dolayısıyla Allahʼa itaat edin emri mutlaka ve mutlaka Kurʼanʼda istisnasız olarak Allahʼa ve Resulüʼne itaat edin şeklinde gelir. Neden? Hiçbir ayette tek başına neden sadece Allahʼa itaat edin denmez? Allahʼa itaat emri mutlaka ve mutlaka Allah ve Resulüʼne itaat edin şeklinde gelir. Hiçbir ayette Allahʼa itaat edin şeklinde bir ifade görmeyiz. Neden? Çünkü Allahʼa itaat edin diye bir ifade olunca otomatik olarak biz Allahʼa nasıl itaat edelim şeklinde bir soru gelecektir. Tabiki cevaben Resulüʼne itaat ederek denecektir. Zaten ayetlerde Allahʼa ve Resulüʼne itaat edin şeklinde ifade edilmektedir. Buradaki ve bağlacı; Allahʼa ve Resulüʼne diye iki ayrı otoriteye işaret etmiyor. Tevbe Suresi 9/1. ayetten örnek vererek açıklayalım ki bu Allah ve Resulüʼnden gelen bir ihtardır demektedir. Hiçbir müfessir hiçbir mealde bu Allah ve Resulüʼnden gelen iki ayrı ihtardır demiyor. Halbuki orada da ve bağlacı vardır. O halde ve bağlacı iki şeyi ayırıyorsa ki kelime olarak elbette ayırıyor ama o zaman burada müşriklere biri Allahʼtan biri Resulüʼnden gelen iki ihtar vardır dememiz gerekir. Fakat böyle demiyoruz. Neden? Çünkü bu Allahʼtan gelen ve Resulü tarafından tebliğ edilen bir ihtardır. Dolayısıyla Allahʼa ve Resulüʼne itaat de aynı şekilde Allahʼtan gelen ama Resulü tarafından tebliğ edilen emirlerine itaat demektir. Bunun da pratikteki temsiliyetinin Kurʼan ile olduğu aşikardır. Allahʼa ve Resulüʼne isyan da hakeza öyledir. Dolayısıyla kim Resulʼe itaat ederse Allahʼa itaat etmiş olur. (Nisa Suresi 4/80) Çünkü Resul Allahʼın ayetlerini tebliğ eder. Kim de Resulʼe isyan ederse Allahʼa isyan etmiş olur. Dolayısıyla Allahʼa itaat, Allahʼın Resulü aracılığıyla gönderdiği emirlerine itaat demektir. Bunun da pratikteki karşılığı Kurʼanʼdır.

Prof. Dr. Zeki Bayraktar