Kurʼan Nasıl Hatim Edilir? Hatim Etmek Sevap mıdır?

0
240 views
Kurʼan Nasıl Hatim Edilir? Hatim Etmek Sevap mıdır?


Hatim; okumanın sonudur, okumayı bitirmektir. Peki okumak nedir? Kurʼan okumayla ilgili şu üç kavramı kullanır:
1. Tilavet: seslendirmek, aktarmak.
2. Kıraat: anlayarak okumak.
3. Tertil: yüreğinden ağır ağır hissede hissede okumak.
Bu üç okumanın üçünde de anlamak esastır. Kurʼan anlaşılmadan okunsun diye indirilmiş bir kitap değildir. Anlamadan bütün Kurʼanʼı baştan sona kadar okusanız anlamadan bir okuma hatmi yapmış olursunuz. Ama asıl önemli olan, asıl öncelenmesi gereken Kurʼanʼı Kerimʼin anlaşılarak okunması ve öylece bitirilmesidir. Anlamadan yüz tane hatim yapmaktansa, anlayarak bir hatim yapmak çok daha faziletlidir, çok daha doğrudur. Buradan hareketle metni önemsemediğimiz gibi bir algıya kapı aralamayalım. Ben hafız bir insanım. Kurʼanʼı Kerimʼin hemen her tarafını fatiha gibi bilirim ve her gün beş cüz Kurʼan okurum. Her hafta Kurʼanʼı Kerimʼin her tarafını anlayarak okuyan bir adamım, anlamını bilerek okuyan bir insanım. Ama ümmetin anlamını bilmeden okumaya razı edilmesi ve bunun yeterli bir okuma olduğunun benimseniyor olduğunu görmek beni son derece rahatsız ediyor. Zira bir şeyi okumak onu anlamak demektir. Anlıyorsanız okuyorsunuz, anlamıyorsanız okumanız yeterli değildir. Bu okumaya dair yeni uygulamalar geliştirmek mecburiyetindesiniz. Anlamadan bitirmek maharet değil, anlayarak bitirmek maharettir. Anlarsanız zaten bitirmezsiniz, o okuma ömür boyu sürer. Anlamaya endeksli bir okuma doğru okuma biçimidir. Tilaveti de, kıraati de, tertili de manaya yönelik birer okuma gibi metni ihmal etmeyen, metin mana birlikteliğini gözeten okumalar bizden arzu ediliyor. Biz de bunu yapmak durumundayız.
Prof. Dr. Mehmet Okuyan