Kur’an Tek Kaynak Mıdır?

0
102 views
Peygamber tatbikatıdır. Dinin kaynağı değildir. Şu söyleyeceğime hocalar çok dikkat etsin… peygamber din koymaz. Allah dini koyar, peygamber tatbik eder. Sünnet dediğimiz şey bu tatbikattan doğar. Dolayısıyla biz sünneti veya hadisleri Kurʼanʼın önüne geçiriyoruz. Bu defa demiş oluyoruz ki; Allahʼım sen Kurʼanʼı eksik gönderdin, biz sünnete bakacağız, olmazsa icmaya, olmazsa içtihada bakacağız, sen bize eksik anlattın dinin doğrusunu bizden dinle… Bu hocaların yaptığı budur. Kurʼanʼı bilmeyen bir adam hadisçi olamaz. Kurʼanʼı bilmeyen bir adam sünnetçi olamaz. Kurʼanʼı bilmiyorsan hangi hadisin doğru olup olmadığını nereden bileceksin? Kurʼanʼı bilmeyen adam fetva veremez! O zaman ne olur? Peygamberimiz için Hakka Suresi 69/44-46. Ayetlerde ne diyor? Eğer benim dinime bir harf ilave ederse peygamber, onu kudretimle yakalar şah damarını keserim… ne oldu? Bu ayete baksınlar. Demek ki peygamber bir harf bile ilave etmemiştir. Aldığı dini olduğu gibi tebliğ etmiş ve aynı zamanda hayata geçirdi ama ilave yapmadı. Peygamber dine ilave yapamaz. Böyle bir şey olamaz. Bu Allahʼa isyandır. Yunus Suresi 10/15. Ayette bildiriliyor, gidin, açın, bakın. Bunlardan haberiniz yok… Ayette Peygamber; Ben bana vahyolunana uymazsam Rabbime isyan etmiş olurum demiştir. Allah peygambere insanlara böyle söylemesini emrediyor. O büyük günün azabından korkarım diyor. Peygamber korkuyor. Bu adamların vahye tabi olması, vahyi öğrenmesi ve peygamber bunu nasıl tatbik etmişse öyle yapması gerekmektedir. Allahu Teala peygamberimize şöyle buyurmaktadır: vahyolunana uy! Peygamber uydu mu uymadı mı? İşte sünnet oradadır. O ayetin içinde hem Allahʼın emri var hem peygamberin sünneti var. O zaman başka bir sünnet aramana gerek yok ki, ayet orada. Sünnet de ayetin içinde. Farkında değiller efendim… Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı