Kur’an’a Abdestsiz Dokunulabilir mi?

0
181 views


Kur’an’a elbette abdestsiz dokunulabilir. Dokunulmayacağı iddiasının en önemli sebebi Vakıa Suresi 56/79. Ayetinin açıklamasıdır. Burada Kur’an’a ancak temiz olanların dokunabileceğinden bahsedilmektedir. Halbuki burada Kur’an’ın kitap haline getirilmiş Kur’an olup olmadığı meselesinin gündeme getirilmesi gerekmektedir. Çünkü bu ayetin indiği dönemde Kur’an henüz bir kitap değildir. Vakıa Suresi mekki bir suredir. Burada ona ancak temiz olanlar dokunabilir derken Allah katındaki bu temizlik meleklere ait bir kavramdır ve Allah katında güçlü, itibarlı ve temiz olan melek vahyi alıp peygamberin kalbine ilka edebilir. Yani Allah’tan alıp peygamberin kalbine ilka edilmesi sürecinde meleğin ona dokunmasından yani müdahalesinden söz edilmektedir. Daha doğrusu bu bağlamda ancak melekler vahiy ile ilintili olabilir şeklinde ifade edebiliriz. Bu bağlamda asla cinler, kahinler veya gizli varlıklar Allah’ın vahyine dokunamaz ona müdahale edemezler. Bu nedenle de dikkat ederseniz mekki surelerde cinlerin artık gökten bilgi çalma dönemlerinin kapandığından bahsedilir. Bu soruya şöyle bir soru yöneltirsek aslında ayetin ne demek istediğini açıklarız; Peygamber zamanına kadar cinler gökten bilgi mi çalıyorlardı? Hayır. Ondan önce de bilgi çalmıyorlardı aslında. Fakat Araplar cinlerin gaybtan bilgi getirdiklerine inandıkları için ve peygamberin de cinlenmiş, içine cin girmiş, onu bir cin konuşturuyor, söylediklerini ona bir cin söyletiyor gibi iddialar, tezler, tezviratlar ortaya attıkları için Kur’an’ı Kerim bu yanlış bilgiyi düzeltmek için “onu okuduklarını ancak Allah katında itibarlı, temiz varlık olan melek dokunur” demiştir. Dolayısıyla Kur’an’a abdestsiz elbette ki dokunabilirsiniz. Kaldı ki Kur’an’ı Kerim Ömer tarafından kitaplaştırılmıştır. Onlar da abdestsiz dokunamazsınız diye bir şey söylememişlerdir, açıp okumuşlardır. Sahabe de açıp okuyordu. Dolayısıyla da Kur’an’a abdestsiz dokunulmaz kavramı sahabe döneminde geliştirilmemiştir. Kur’an’a olan saygı için insanlar abdestli dokunmak istiyorlarsa dokunsunlar ama abdestsiz dokunulmaz diye bir kaide yoktur, dokunulabilir.
Prof. Dr. İsrafil Balcı