Kur’an’a Göre Hz. İsa Tekrardan Yeryüzüne İnecek mi?

0
956 views


Kur’an’ı Kerim’de bu gayet açıktır. Yani Hristiyanlar, Hz. İsa’nın etrafında bulunan Havari’ler, onlarla ilgili bilgiler Kur’an’ı Kerim’de gayet açıktır. Roma bürokratları, Romalı askeri sınıf Hz. İsa’yı cezalandırmak, onu ortadan kaldırmak gibi bir teşebbüste bulunmuşlardır ve Hz. İsa’yı astıklarına, çarmıha gerdiklerine, öldürdüklerine inanmışlardır. Hz. İsa’ya inananlar da bu duruma inanmışlar ama onlara göre Hz. İsa öldükten sonra mezarından çıkmış gitmiş ve hepten kaybolmuş. Dolayısıyla bu inanç onlarda bu şekilde işlenmiş. Konu Kur’an’ı Kerim’de ilgili ayetlerde Onu kesin olarak öldürmediler. Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. (Nisa Suresi 4/156-158) şeklinde ifade edilmiştir. Dolayısıyla Kur’an’ın bu ifadesinden de anlaşılıyor ki Hz. İsa Romalıların zannettikleri gibi veya Hz. İsa’ya inananların inandıkları gibi asılmış, çarmıha gerilmiş değildir. Cenabı hak onu zalimlerden kurtarmış ve yanına almıştır. Bu durumun keyfiyetini, mahiyetini idrak etme takatimiz de mevcut değildir. Eskiler de anlamamışlardır. Ne oldu? Nereye gitti? Cenabı hak nasıl, nereye götürdü? Bunlar bilinemez müteşabih şeylerdir. Bunları araştırma imkânımız da olmaz. İdrakimiz de buna yeterli değildir. Ancak inanmamız gereken bir şey var ki Kur’an’ı Kerim’in ifadesiyle Hz. İsa ne asıldı ne öldürüldü, Cenabı Allah onu yanına aldı, onu düşmanlarından kurtardı, aldı, götürdü.
Hristiyani menkıbelerde de konuyla ilgili türlü anlatımlar vardır. Hz. İsa’nın gayb alemine gidişiyle ilgili birtakım anlatımlar vardır. Havariyleriyle Hz. İsa bir arada bulunurken birdenbire Romalı askerler oraya baskın düzenleyecekleri zaman havarilerin korktuğu anlatılır. Hz. İsa da onlara emmanuel, emmanuel – Allah bizimledir demiş ve onları teselli etmiş. Sonra Hz. İsa bu şekilde çevresindekilere güven vermeye çalışmış olduğu anlatılır. Olayın mahiyeti Hristiyani menkıbelerde de anlatılır. Ne olursa olsun Müslümanlar olarak bizim bilmemiz gereken şey Hz. İsa’nın ne öldürüldüğü ne de asıldığıdır. Cenabı Allah onu katına almıştır. Nereye götürdü, şu anda nerededir bilemeyiz. İsa’nın geri geleceğine dair de hiçbir delil yoktur. Dolayısıyla eskilerin birtakım safsataları, birtakım bozuk inanışları Müslümanlar arasında taraftarlar bulmuştur. Bu şekilde inananlar olmuştur.

Prof. Dr. Mikail Bayram