Kurandaki Yemin İfadelerinin İşlevleri Nedir? Allah Yemin Eder mi?

0
332 views


Allah yemin eder fakat bu yemin bizim anladığımız manada değildir. Kur’an’ı Kerim’de yemin formları vardır. Kur’an’ı Kerim Arap edebiyatının en olgun mertebesi üzerine gelmiştir. Onun için o geldiği zaman şairler Kâbe duvarına asılan yedi askıyı kaldırmışlar, bunun üzerine söz olamaz demişlerdir. Kur’an’ı Kerim Arap edebiyatı üslubuyla geldiğine göre onların kullandığı üslupları kullanmıştır. Yemin de Arap edebiyatının üsluplarından bir tanesidir. Bir söze ağırlık vermek için o yeminle ifade edilir. Bu sebeple Kur’an’ı Kerim’de bu şekilde yeminler vardır. Bu Arap edebiyatının gereğidir. Allah’ın yemin etmesi demek anlatacağı bir konuya vurgu yapması demektir. Örneğin; vel fecri ve leyalin aşrin – şafağa and olsun, on geceye and olsun (Fecr Suresi 89/1-2) Bu on gece Kurban Bayramından önceki, hac günlerinden önceki on gecedir. Bu gecelerin önemini vurgulamak için ayet yeminle belirtilmiştir. Bir başka örnek şöyledir; Vel asri innel insane le fi husr – asra and olsun ki (Asr Suresi 103/1) Asr ne demektir? Asr’ı ikindi vakti diye izah ederler ancak asr çağ demektir. Ayette kast edilen de insan ömrüdür. İnsan ömrü… insanın ömrüne and olsun ki insan ziyandadır… hangi insan? Ömrünü boşa geçiren insan ziyandadır… İnsan kendisine verilen ömrü ziyan ediyor, olgunlaşmıyor. Ama innellezine amenu ve amilussalihat ve tevasav bil hakk ve tevasav bissabr – inanıp güzel işler yapanlar, hakkı ve sabrı birbirlerine tavsiye edenler müstesnadır. (Asr Suresi 103/3) Burada asrın önemini vurgulamak için asra yemin edilmiştir. Yani insan ömrüne işaret edilmiştir.

Prof. Dr. Süleyman Ateş