Mest üzerine meshetmek doğru bir uygulama mı?

0
8.763 views

Kuran’daki İslam’ı yozlaştıran insanlar çoğunlukla dini zorlaştırma yoluna gitmişlerdir. Mest uygulaması gibi çok az sayıda olayda ise tersi bir durum söz konusudur. Bu konuda, dini bir yükümlülük hadisler yoluyla yok sayılmıştır. Mest üzerine mesh (sıvazlama)uygulaması aşağıda görüleceği gibi İslam’a aykırıdır

Kuran’da abdest şu ayette anlatılır:

Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda; Yıkayınız: yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi. Sıvazlayınız: başınızı ve aşık kemiklerine kadar ayaklarınızı. Eğer cünüp iseniz temizlenin. Eğer hasta veya yolculukta iseniz, veya biriniz tuvaletten geldi ise, ya da kadınlara dokunduysanız, ve de su bulamamışsanız: Temiz bir toprakla yüzünüzü ve ellerinizi sıvazlayın. Allah size zorluk çıkarmak istemez. Allah sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor. (5-Maide-6)

Görüldüğü gibi abdest genellikle bilinenden çok daha basittir. Yüzler ve dirseklere kadar kollar yıkanacak; baş ve aşık kemiklerine kadar ayaklar sıvazlanacaktır; yani mesh edilecektir. Oysa mest üzerine mesh edilirken sıvazlanan ayaklar değil, ayağın üzerine giyilen mesttir. Dolayısıyla ayette belirtilen “ayakları sıvazlama” hükmü yerine getirilmemiş olmaktadır. Ne yazık ki mest üzerine mesh uygulamasını savunanlar bu uygulamayı Peygamber adına hadis uydurarak temellendirmeye çalışmışlardır. Hatta İmam Ebu Yusuf’un bu hadislerin Kuran ayetlerinin yerine geçebileceği
yönündeki iddiasını delil olarak sunmuşlardır. (Bakınız: İslam’da nasih-mensuh var mıdır?) Gerçekte Kuran’la apaçık çelişen bu uygulamayı Kuran’daki uygulamanın yerine koymaya çalışanlar elbette İslam’a katkı sağlamaz ancak zarar verirler. (Bakınız: Hadisler dinin kaynağı olabilir mi?)