Mezheplerin Oluşumunda Siyaset Rol Oynamış mıdır?

0
164 views
Mezheplerin Oluşumunda Siyaset Rol Oynamış mıdır?

Mezheplerin tümünün çıkışı siyasidir. İslam tarihi demiyorum Müslüman tarihinde, tüm mezheplerin çıkışı ister örtülü, ister açık, ister doğrudan, ister dolaylı olarak siyasidir. Şianın çıkışı; ilk neslin içindeki ilk taraftarlıklardan dolayıdır. Şiatu Ali denmiştir, hatta Osman taraftarlarına şiatu Osman denmiştir. İbn Sadʼda görüyoruz ki o zaman bu kavram kullanılıyormuş. Dolayısıyla şiatu Ali de Ali taraftarları olarak ortaya çıkmıştır. Haricilerin çıkışı hakem olayına itirazdan dolayıdır. Hakem olayı Hz. Ali ile Muaviye arasında iki hakem çıksın, hakemler birbiriyle görüşsün, onların hükmettiği konu ne ise o konuda iki tarafta uysun şeklinde bir anlaşmaya varılmıştır. Buna itiraz üzerine Hariciler çıkmıştır. Yani siyasidir. Mutezile de devlet tekfirinin; dini, imanı, devleti, insanı, adaleti, merhameti, ahlakı çökertmesi üzerine bir itiraz olarak çıkmıştır. Mutezile İslam aklını temsil eder. Müslüman aklının mümessiliydi ama maalesef Sünniler tarafından soykırıma uğrayarak yok edilmiştir. Mürcienin çıkışı devleti ele geçiren, mürtedi ilan edip öldürme çılgınlığına kapılan, rakibini dinden çıkmış yani kafir, mürted ilan eden ve Kurʼanʼa aykırı olarak hadislerden buldukları delillerle öldürüleceğine hüküm verenlere itiraz olarak ortaya çıkmıştır. Kurʼanʼa göre din inanç özgürlüğü sonuna kadar kullanılabilir. Kurʼanʼda mürtedle ilgili ayetlerde dünyada bunun hiçbir cezası yoktur. Abbasi Sünniliğinin ortaya çıkışı bir devlet ideolojisidir. Devlet dini oluşturma ve bunu güvenlik sorununun bir parçası olarak görme sonucunda Sünnilik ortaya çıkmıştır ve Sünniliğin formel olarak ortaya çıkması 3. Yyʼa dayanmaktadır. Abbasi hükümdarı mütevekkil eliyle Sünnilik kodlanmış, imzalanmış, mühürlenmiş ve ondan sonraki süreç de bunu pekiştirmiştir. Dolayısıyla burada saydığımız, sayamadığımız tüm mezhepler çıkışı itibariyle siyasidir.
Mustafa İslamoğlu