Midye, Karides, Kalamar vb. Deniz Ürünleri Helal mi?

0
433 views
Kurʼanʼı Kerimʼde haram olan gıdaları tespit etmek oldukça kolaydır. Bir mushaf elimize aldığımızda açıp şu dört ayete bakmamız yeterlidir: • Bakara Suresi 2/173 • Maide Suresi 5/3 • Enʼam Suresi 6/145 • Nahl Suresi 16/15 Bu dört ayetin dördünde Allah dört tane haram kılmıştır. Bunlar kesilmeden ölmüş olan hayvan, kan, domuz eti ve Allahʼtan başkasının adı anılarak kesilen hayvanlardır. Bir beşinci haram zikredilmemektedir. Eğer besmelesiz kesilen hayvanlar haramdır şeklinde bir beşinci haram olsaydı, bu dört ayetin herhangi birinde olması, özellikle de son inen ayet Maide Suresi 5/3. Ayette yer alması gerekirdi. Besmelesiz kesimle ilgili mezheplerin ileri sürdüğü fikirlerin kaynağı nedir? Besmelesiz kesimle ilgili olarak Hanefi mezhebi başta olmak üzere Hanbeliler ve Malikiler besmeleyi şart koşarlar ve dayanakları da Enʼam Suresi 6/121. Ayetidir. Besmeleyi şart koşan mezheplerin tercümesine göre ayet şöyledir: Allahʼın adı anılmayan şeyleri yemeyin çünkü bu bir fısktır. Ayeti böyle anladığınızda, evet besmelesiz kesilen hayvanları yemeniz helal olmayacak. Fakat besmeleyi şart koşmayan Şafi mezhebi mensupları başta olmak üzere bir çok alim de bu ayetin Arap dili kuralları ve Kurʼan bütünlüğü çerçevesinde Hanefilerce tercüme edildiği şekliyle asla tercüme edilmeyeceği kanaatindedirler. Onlara göre ayette yer alan ve innehu le fıski cümlesi ikinci bir cümle değil, cümle içinde hal konumundadır. Dolayısıyla ayetin doğru çevirisi fasıklık yapıldığı için Allahʼın adı anılmamış olanları yemeyin şeklindedir. Yani eylem fasıklık yapılma eylemidir. Fasıklık da kişiyi dinden çıkarma eylemidir. Kişi ne yaptığında dinden çıkmış oluyor? diye baktığımızda diyor İmamı Şafi, aynı surenin 145. Ayetine gidiyoruz ve fısk eylemi Allahʼtan başkasının adına kurban kesmekle tefsir ediliyor. Enʼam Suresi 5/145. Ayette Allah fasıklık yapılarak Allahʼtan başkasının adı anılan hayvan size haram kılınmıştır buyuruyor. Dolayısıyla hem Kurʼan bütünlüğü hem de Arap dili açısından Enʼam Suresi 5/121. Ayette besmelesiz kesimden değil Allahʼtan başkasının adının anılması eyleminden bahsedilmektedir. Yani birileri bir hayvan kesiyor, üzerine Allahʼın adını anmıyor çünkü Allahʼtan başkasının adını anıyor. Bundan dolayı Allahʼın adını anmadığı için kendi yaptığı eylem fasıklık oluyor bu eylem dinden çıkma eylemi olarak tasvir ediliyor ve bu şekilde kesilen hayvanın eti de haram kabul ediliyor. Yoksa Allah mutlak manada besmelesiz kesimden bahsetmiyor Dr. Yahya Şenol