Müzik Dinlemek Caiz midir? / Müzik dinlemek Haram mıdır?

0
884 views
Müzik Dinlemek Caiz midir? / Müzik dinlemek Haram mıdır?


Müzik dinlemek caizdir. Müziği haram kılan bir tek ayet yoktur. Aksine cennette müminin müzikle karşılanacağı şeklinde yorumlanan iki ayet vardır. Müziği haram ilan eden hadislerin hiç birine itibar edilmez. Bu sonuca varan el-gınahul mülhi adlı yani eğlence müziği adlı bir risaleyi günümüzden bin yüz yıl önce İbn Hazm isimli Endülüsʼlü alimimiz yetkin bir şekilde kaleme almış ve söze noktayı koymuştur. O risale kitaplığımda, benim şerhimle, kenarına şerh düşe düşe okuduğum bir risaledir. Türkçesi yok maalesef. Müziğe haram demek fıtratla savaşmaktır. Eğer harama alet edilme riskinden dolayı helale haram denilecekse, harama alet edilmeyen, kötüye alet edilmeyen bir değer var mı? Allah, din, iman, peygamber de dahil buna. Sahte peygamber çıktı diye peygamberliği yok mu sayalım? İşte onun gibi bir şey. Onun için müzik ritimdir. Sestir. Sesin Rabbi Allahʼtır. Pisagorʼdan beri notaların ilahi bir matematiğe dayandığı bilinir. Kuşun ötüşü, rüzgarın efiltisi, yağmurun çisiltisi, kedinin mırıltısı hep müziktir. Kainat müziği olan ilahi bir korodur. Duymayan kulak sağırdır. Bu sağırlık ona bela olarak yeter. Türkülerimiz, şarkılarımız, sazlarımız, tamburlarımız, kanunlarımız muhteşem bir nimettir bana göre. Men harrame zînetallâhi-lletî aḣrace liʼibâdihi – Allahʼın kulları için yarattığı güzellikleri kimmiş haram kılan gösterin bakayım? (Araf 7/32) diyen Kurʼanʼa kulak vermenin tam zamanı…
Mustafa İslamoğlu