Namaz Peygamberimizle Başlamış bir İbadet midir?

0
474 views

Namaz, oruç, hac, zekat, kurban, umre gibi saydığımız veya saymayı unuttuğumuz diğer bütün ibadetler ilk nebi Adem a.s.’dan son nebi Muhammed a.s.’a kadar daima var olan ibadetlerdir. Kur’an’ı Kerim’de açık ve net olarak da bellidir ki hiçbir ibadet emri 610 yılında inmeye başlamamıştır.
Namaz tarihi ile ilgili ayetlere baktığımız zaman namazın Adem a.s. ile birlikte var olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Zaten Şura Suresi 42/13. Ayette Cenabı Hak bizim dinimizde şeriat olarak var olan hususların Nuh a.s. zamanında da, İbrahim a.s. zamanında da, İsa a.s. zamanında da, Musa a.s. zamanında da var olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla aslında sırf bu ayet bile olsaydı; bugün bizim şeriatımızın vazgeçilmez bir parçası olan namaz ibadetinin ismi sayılan nebilerin hepsinde de var olduğu anlaşılırdı. Bunun haricinde de Muhammed a.s.’dan önce son gönderilmiş nebi olan İsa a.s ile ilgili Meryem Suresi 19/31. Ayette “nefes aldığım sürece Allah namazı ve zekatı bana emretmiştirˮ ifadesi geçmektedir. Ondan öncesinde Cenabı Hak, Musa a.s’a daha ilk vahiyde “Ben Allah’ım, benden başka ilah yoktur. Öyleyse yalnızca bana kulluk et ve benim zikrim için sen de o namazı kıl (Taha Suresi 20/14)ˮ şeklinde bir emir vermiştir. Yine İbrahim a.s. da İbrahim Suresi 14/40. Ayette görüldüğü gibi “Ya Rabbi beni de, benden sonra gelecek olan tüm zürriyetimi de daima o namazı kılan kullarından eyleˮ şeklinde dua etmiştir. Bakın İbrahim a.s. hem kendisi o namazı kılmış hem de es-salat şeklinde bilinen anlamda bir namaz olduğunu belirterek kendisinden önce de bu namazın olduğuna işaret etmiştir.
Netice itibariyle namaz, oruç, hac, zekat gibi bütün ibadetler önceki bütün nebilerde ve ümmetlerinde de vardı.

Dr. Yahya Şenol