Namazda Anadilde Dua Edilebilir mi?

0
445 views
Hz. Peygamberin sahabelerinden İranlı Selmanı Farisi hazretleri, yaşlıca bir insandı. Müslüman olan İranlılar namaz kılacaklar, fakat Fatiha Suresini bilmiyorlar. Selmanı Farisi Fatiha Suresinin anlamını Farsça yazıp o İranlılara vermiş ve onlar da öğreninceye kadar namazda anladıkları dilde okumuşlardır. Hasani Basri hazretlerinin talebesi Habibi Acemi vardır. O da aslında Farsça konuşan bir insandı. Basra tarafında yaşamış ama kökeni İranʼdır. Bu sebeple Arapçayı bilmemekteydi. O da Selmanı Farisi hazretlerinin bu içtihadından hareketle Fatiha Suresini Farsça okuyarak ibadet ediyordu. Habibi Acemi bütün evliyanın, tasavvuf liderlerinin başı kabul edilir. Kendisi pekala Farsça manasıyla Fatiha Suresini okuyarak ibadet etmiştir. İslam orduları Türkistanʼa gittikleri zaman onlara kendi dillerinde ibadet etmelerini söylemişti, ta ki öğrenene kadar. Hatta birkaç yıl böyle ibadet edilmiştir. Ziya Gökalp bu konuda şöyle demiştir; bir köy isterim ki camilerinde Türkçe ezan okunur, köylü anlar manasını okuduğu duanın. Tabi Türkçe ezan hususunu ben kabul etmiyorum çünkü bu tüm uluslarda sadece Müslümanlar arası müşterek bir çağrıdır. Siz İranʼa gidersiniz Allah-u ekber, Pakistanʼa gidersiniz Allah-u ekber, İngiltereʼye gidersiniz Allah-u ekber, dünyanın neresine giderseniz gidin Allah-u ekber, herkes bilir ki ezan okunuyor. Ama siz İngiltereʼye gittiğiniz zaman İngilizce ezan okunursa, İranʼa gittiğinizde Farsça ezan okunursa bir şey anlamazsınız. Bu nedenle ezan bütün Müslümanların ortak bağıdır, aynı şekilde devam etmesi lazım. Fakat dua neticede vahiy değil duadır. İnsan içinden geldiği şekilde, ne istiyorsa kendi diliyle söyler. Bu daha makbuldür. Yoksa insan anlamadığı bir şekilde Allahʼım kabul et, Allahʼım kabul et derse ne manası var? İnsan ne istediğini bilmeli ne söylediğini anlamalıdır. Prof. Dr. Süleyman Ateş