Neden namaz kılmalıyız? Namaz ibadeti neden önemlidir?

0
668 views
Neden namaz kılmalıyız? Namaz ibadeti neden önemlidir?

Kurʼanʼda en çok öne çıkartılan ibadet namaz ibadetidir. Salatı ikame etmekten söz eder Kurʼan. Namaz birkaç açıdan son derece önemlidir. Her şeyden önce insan kendi varlığının farkına varabildiği kadar insan olur. İşte namazın insana varoluşsal farkındalık sağlamak gibi bir üst misyonu vardır. Cenabı Hak bizim namaz kılmamızı istiyor ama bizim namazımıza ihtiyacı yok. Fakat bizim namaza ihtiyacımız var. Şöyle ki; düşünün günde beş vakit hayatın akışını durduruyorsunuz, abdest alarak bir ön hazırlık yapıyorsunuz daha sonra Cenabı Hakkın huzuruna çıkıyorsunuz. Aslında namaz budur. Hz. Peygamberin ifadesiyle namaz müminin miracıdır. Miraç; bütün her şeyden arınarak Cenabı Hakla baş başa olma halini ifade eder. Burada öne çıkan unsur şudur ki; hayatın akışını durdurup ön hazırlıklarını yaparak namaza duran bir insan fiilen bilinçli olarak namaz kılıyorsa kendi varlığının farkındadır. İnsan namaz kılarken Cenabı Hakka ey Rabbim ben varım, varlığımın farkındayım ve senin huzurundayım demektedir. Cenabı Hakkın huzurunda olduğunun farkındadır, bu varoluşsal farkındalık insana zaman ve mekan konusunda üst seviyede yeni bir farkındalığın kapısını aralar. Yani günde beş vakit hayatı durduran bir insan öncelikler sıralaması yapmayı becerebilir. İnsan için önemli olan nedir? Mesela günümüzde Müslümanların namaz namaz derken insanı unuttuklarını, namaz insana hatırlatmalı. Onun için Ankebut Suresi 29/45. Ayette namaz insanı her türlü fuhşiyattan, her türlük kötülükten, her türlü ahlaksızlıktan alı koyar buyrulmaktadır. Nasıl alı koyar? Varoluşsal bilinciniz üst seviyeye geldiyse, zaman ve mekan konusunda duyarlılığınız arttıysa siz Cenabı Hakʼtan herhangi bir şey gizleyemeyeceğinizi, saklayamayacağınızı da açıklıkla bilir ve bunu bilinç dünyanıza taşırsınız. İşte o zaman namaz müminin miracı olur. Fakat siz namazın tamamen gönül işi olduğunu, insanın kendi hür iradesiyle, ihtiyaç duyduğu için, Cenabı Hakʼkın emri olduğu için namaz kılmak durumunda olduğunuzu bildiğiniz zamanki o bilinç halini öne çıkarabilirseniz gerçekten kötülük işlemek zor olur. Yani bir yandan caminin en ön safına koşup, diğer yandan henüz camiden çıkmadan gıybet yapan bir Müslüman tipi olmaz. Ramazanda iftar çadırı açarken arka planda çalıştırdığı işçinin sigortasını ödemeyen Müslüman insan tipi çıkmaz. O yüzden dinde zorlama yoktur ilkesi bir bütün olarak hayati önem taşıyan bir ilkedir. Bizim bu ilkeyi yeniden keşfetmemiz lazım. Bunun üzerine namazın anlam ve önemini yeniden kavrayıp, onu hayatımıza taşımak lazımdır. Namaz muhteşem bir ibadettir. Ne zaman? Varoluşsal farkındalığımızı sağladığı zaman. Ne zaman? Herhangi bir kimsenin gösteriş için başkalarının hoşuna gitsin diye namaz kılma ihtiyacı hissetmediği zaman. Ne zaman namaz fonksiyonunu yerine getirir? Toplumda namaz müfettişleri olmadığı zaman…

Prof. Dr. Hasan Onat