Özel İlimler Var mıdır? Ledün İlmi Var mıdır?

0
361 views


Yüce Allah doğru yolu göstermek için Adem’den beri insanlar arasından seçtiği elçilerle tebliğ edilmesi için kitap – vahiy indiriyor. Elçilere indirdiği vahyin dışında Allahu Tealanın başka bir kimseyle konuşması, görüşmesi yoktur. Onun için özel ilimler, ledün ilmi ve benzeri anlayışlar İslam kültürüne, İslam inancına yabancı kültürlerin etkisiyle karışmış olan anlayışlardır. Birinci yüzyılda Hz. Ömer’den itibaren Müslümanlar İslam’ı fetihlerle geniş coğrafyalara kadar götürmüşlerdir. Bu fütuhat neticesinde Türkler, İranlılar, Yahudiler, Hristiyanlar, Mısırlılar, Kuzey Afrikalılara gelinceye kadar birçok halk İslam topluluğuna katılmıştır. Bunlar İslam topluluğuna katılırken elbette toplu olarak İslam’ı kabul ettiklerini söylemişlerdir. Ancak büyük bir kısmı vahyin potasında uzun süre eğitim görerek, arınarak o eski din ve inanışlarının tamamını bırakıp gelmediler. İslam topluluğuna katılırken beraberlerinde eski din ve inanışlarından birçok şey getirdiler. Şamanizm, Zerdüştlük, Mecusilikten birçok şeyler gelmiştir. Hatta Mezopotamya’ya yakın Asur, Babil ve benzeri coğrafyaya yakın Hint kültüründen, Mısır Hermetizminden, Yahudilerin Kabalasından birçok şeyler İslam kültürüne girmiştir. Dolayısıyla özel ilimler, vehbi ilim, ledün ilmi gibi anlatılar Kur’an’ı Kerim’den kaynak alan anlayışlar değildir. Çünkü Kur’an insanlara hidayet olarak zaten insanların onu okumalarını, inanmalarını ve o yolu izlemelerini söylemiştir. Bunun dışında Cenabı Hakkın insanlarla özel bir görüşmesi, diyaloğu, başkalarından gizli sadece birilerine bildirdiği bir diyalog söz konusu değildir. Bunların hepsi İslam dışı kültürlerin İslam düşüncesine tasavvuf adı altında yerleşmesiyle oluşmuştur. İslam bunu getirmemiştir.

Prof.dr. İbrahim Sarmış