Peygamberimiz Allahʼı Görmüş müdür?

0
343 views
Peygamberimiz Allahʼı Görmüş müdür?

Bu konu özellikle miraç anlatılarında zikredilen bir konudur. Halbuki Peygamberimiz Allahʼı görmesi mümkün değildir. Bu Kurʼanʼa doğrudan aykırıdır. Enʼam Suresi 6/103. Ayette gözler Oʼnu görmez O gözleri görür der Allah için. Bu açık bir ayet. Gözler Oʼnu görmez yani maddi gözle Allahʼı görmek mümkün değildir. Bir ikincisi ise Hz. Musaʼnın Tur dağında Allahʼtan vahiy alması hadisesinde Araf Suresi 7/143. Ayette Rabbi erini/Rabbim bana kendini göster demesi ve karşılığında Len terani/Sen beni göremezsin cevabını almasıdır. Bu iki ayet çok açık bir şekilde dünya gözüyle Allahʼın görülmesinin mümkün olmadığını tevsik eden ayettir. Kurʼanʼdan olan delil budur. Dolayısıyla Peygamberimizin Allahʼı gördüğü iddiasını nübüvvetle de doğrulayabilmek mümkün değildir. Daha önce de dillendirdiğimiz gibi miraç olayında böyle bir hadisenin yaşandığı iddia edilir, halbuki miraç olayı olmamıştır. Düşünebiliyor musunuz? Bu hadise gökte yaşanmış bir iddia olarak zikredilir. Sanki Allah gökte, orada bir mekanı var, Peygamber de oraya Cebrailʼin kanatlarında yükseltilmiş ve orada buluşarak böyle bir görüşme yaptıkları anlatılır. Halbuki böyle bir şey olmamıştır. Az önce de söylediğim gibi ayetlerde de çok açık bir şekilde dünya gözüyle Allahʼın görülemeyeceği son derece açıktır.

Prof. Dr. İsrafil Balcı