Peygamberimiz Gaybı Bilebilir mi? Gelecekten Haber Verebilir mi?

0
360 views
Peygamberimiz Gaybı Bilebilir mi? Gelecekten Haber Verebilir mi?

Gayb ve risalet konusu zihinleri çokça meşgul eden bir konudur. Benim de bu hususta bir çalışmam vardır. Ulaştığım sonuç şudur: Kurʼanʼı Kerim gaybı bilmeyi Allahʼın sıfatı olarak nitelemektedir. Allahʼın sıfatı olan bir şeyi biz getirip bir beşere izafe edemeyiz. Gayb dediğimiz hadise geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek olarak üç grupta kategorize edilir. Dolayısıyla da Peygamberimizin gaybdan haber alması veya vermesi olayı ancak vahiyle olabilir.
Vahiy haricinde Peygamberimiz gaybdan haber verebilir mi? Gelecekten haber verebilir mi? Verebilir tabii ki ama bunlar sizin bizim gibi gelecekle ilgili tahminde bulunmak olur. Nitekim Peygamberimiz gelecekle ilgili kisraların gayzerlerin hazineleri sizin olacak demiştir ve bu bir teşvik edici sözdür. Bir çok kaynakta geçer ki ben de bunun doğru olduğunu düşünüyorum ama dikkat ederseniz kisralar tutmuştur, gayzerler tutmamıştır. Biri tutup diğeri tutmadığında Peygamberimiz yalan mı söyledi diyeceğiz? Dolayısıyla da Peygamberimizin gaybdan haber vermesi mümkün değildir. Hemen akla hocam Rum Suresinde mağlup olan Bizansʼın üç ile dokuz yıl arasında daha sonradan galip geleceğinden söz ediyor düşüncesi gelebilir. Ama dikkat edelim ki bu bir ayettir. Evet Peygamberimiz gaybdan bilgi verir, vermiştir de. Gelecek, geçmiş ümmetlere dair bilgilerin hepsi gaybdır ama unutmayalım ki bunlar vahiydir. Vahiy haricinde Peygamberimizin gayb ile ilgili söyledikleri sadece herhangi bir beşerin gelecekte olacaklarla ilgili bir takım tahminlerde bulunmasından ibarettir. Verdiğimiz örnekte olduğu gibi dillendirdiği sözler olmuştur ama bunların kimisi tutmuştur, kimisi tutmamıştır.
Peygamberimiz gayb ile ilgili bir takım tahminlerde bulunmuş hatta bu tahminler rüyalarına girmiştir. Nitekim Fetih Suresinde Resulullahın rüyasına bir atıf vardır. Fetih Suresi 48/27. Ayette Lekad sadekaAllahu rasülehurruya bilhakk letedhulunel mescidelharame inşaaAllah ifadesi geçer. Peygamberimizin ve sahabenin hicret ettikten sonra Mekkeʼye girmeye dair hep bir özlemi vardır. Bu özlem Peygamberimizin rüyasına girmiştir ve demek ki gaybla ilgili böyle bir tecrübesi var ama Kurʼan da buna atıf yapıyor. Dolayısıyla da vahyin onayladığına, biz zaten vahiy diyoruz ki bu gayb olmaktan çıkıyor. Artık vahyin konusudur. Bunun haricinden Peygamberimiz sadece tahminde bulunur.

Prof.Dr İsrafil Balcı