Peygamberimiz Miraçta Namazı 50 Vakitten 5 Vakite İndirmiş Midir?

0
312 views
Peygamberimiz Miraçta Namazı 50 Vakitten 5 Vakite İndirmiş Midir?

Birincisi; miraç olayı yaşanmamıştır ki namazın elli vakitten beş vakite indirildiğini söyleyelim. İkincisi; namaz miraç anlatılarından çok daha önceki dönemlerde farz kılınmış bir ibadettir. Dikkat ederseniz geleneksel yorumlarda miraç hadisesi isra olayının akabinde gösterilir, İsra olayı da Peygamberimizin risaletinin onuncu yılında yani hicretten bir buçuk iki sene önce yaşanmış bir hadisedir. Halbuki mesela yedi sekizinci yıllarda nazil olan Rum Suresi 30/114. Ayette, beşinci altıncı yıllarda nazil olan Fatır Suresi 35/18,29. Ayetlerde namazın farz olduğu açıkça bellidir. Dolayısıyla namazın miraç hadisesi ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Üstelik Allah önceden elli vakit olan namazı sonradan pazarlıkla beş vakite düşürmüş diye bir iddiayı dillendirmek mümkün değildir. Bunu kabul edebilmek mümkün değildir. Bu bir nakisa olur dikkat edin. İddia elli vakit namazın Musaʼnın uyarısıyla Peygamberimizin tekrar Allahʼa dönerek düşürttürerek beşe kadar indirdiğidir. Peki gerekçesi nedir? Kullar bu kadar ağır bir ibadeti yapamazlar. Bu nasıl bir Allah ki kulunun ne kadar ibadet yapacağını bilmiyor, adeta Musaʼnın uyarısıyla Allah yanlıştan döndürülüyor. Böyle bir iddiayı kabullenebilmek mümkün değildir. Dolayısıyla da miraçta beş vakit namazın farz kılındığına dair iddiadan alınız, Bakara Suresinin son iki ayeti veya Allahʼa ortak koşmayanların cennete gireceği müjdesi, bunlar güya miraçta verilmiş hediyeler olarak sunulmaktadır. Halbuki söylediğim gibi miraç hadisesinden çok daha önceki dönemde namaz ibadeti zaten farz kılınmıştır, dolayısıyla da bunu kabullenmek mümkün değildir.

Prof.Dr. İsrafil Balcı