Peygamberimiz Mucize Göstermiş midir?

0
377 views
Peygamberimiz Ay'ı Yarmış mıdır?


Bu en çok sorulan sorulardan birisidir. Malumunuz peygamberlik ve mucize iç içe gösterilen kavramlardır. Peygamberimiz mucize göstermemiştir, daha doğrusu Hz. Peygamberin Kurʼanʼdan başka bir mucizesi yoktur. Aslında bu soruyu net olarak anlatabilmek için mucize kavramına ne anlam yüklediğimizi bir iki kelime ile özetlemek gerekir. Klasik kelamcılar mucizeyi peygamberliğin veya risaletin delili olarak sunarlar. Bu bağlamda Hz. Musaʼnın, Hz. İsaʼnın kendi el maharetleriyle gösterdikleri bir takım mucizelerden bahsedilir. Mesela Kurʼan Hz. Musaʼnın elini göğsüne sokup çıkardığı zaman elinin beyazladığından bahseder. Yani bu onun risaletinin delili anlamındadır. Müşrikler de bu ayetleri öğrenince Peygamberimize senin nübüvvetinin delili nedir? diye sorarlar. Kurʼanʼı Kerim ise bu soruya Ankebut Suresi 29/50-51. Ayetlerde okuduğu vahiyler size yetmiyor mu? şeklinde cevap verir. Dolayısıyla da bu ayetten hareketle baktığımızda Peygamberimize Kurʼanʼdan başka herhangi bir mucizenin verilmediğini görüyoruz. Aynı şekilde zaten İsra Suresi 17/59. Ayet de çok açık bir şekilde Peygamberimize mucize verilmediği gösteriyor. Bu itibarla risaleti ispat anlamında Peygamberimizin Kurʼanʼdan başka hiçbir mucizesi yoktur. Bu cümlemden demek ki risaleti ispat anlamında mucizesi yok ama başka anlamda mucizeleri vardır anlamı da çıkmasın. Hayır, Peygamberimizin diğer Peygamberler gibi mucize gösterdiğini Kurʼanʼdan delille asla ortaya koyamayız.
Peygamberimizle ilgili niçin çok fazla mucize anlatılır? Sebebi şudur ki Kurʼanʼı Kerim önceki peygamberlerin bir takım mucizelerinden bahsettiği için ve Peygamberimizle ilgili okuduğu vahiyden başka herhangi bir mucizeden söz etmeyince bu sefer geleneksel ulema bizim Peygamberimizin adeta onlar karşısında eksik kaldığını düşünerek, bu eksikliği de vahiyle gideremediği için rivayetlerle ortaya bir takım iddialar atmışlardır. Böylece Peygamberimizin de onlar gibi mucize gösterdiğini iddia etmişlerdir. Durum bundan ibarettir. Ben mucize konusunu çalışmış birisi olarak karşıma çıkan en enteresan hususlardan birisi ilk kaynaklarda Peygamberimizin mucize gösterdiğinden bahsedilmemiş olmasıdır. Peygamberimizin mucizesinden bahsedilmez çünkü daha mucize kavramı yoktur. Mucize kavramı ikinci asırdan itibaren, kelamcıların Kurʼanʼın icazı, muciz bir kitap olduğunu iddia etmeleriyle birlikte ortaya attıkları bir kavramdır. Ondan sonra da Kurʼanʼın icazı kavramı, Peygamberimizin de mucize gösterdiği gibi bir iddiaya dönüştürülmüştür.
Prof. Dr. İsrafil Balcı