Resulullahʼın İstanbulʼun Fethi ile İlgili Hadisi Doğru mudur?

0
218 views
Resulullahʼın İstanbulʼun Fethi ile İlgili Hadisi Doğru mudur?

Bu soru en çok sorulan sorulardan birisidir. Ben de tam da bu konuyu ele alan bir makale yazmışımdır. Burada ulaştığım sonuç böyle bir hadisin kesinlikle sahih olmadığıdır. Bu hadis sonradan üretilmiştir. Bu hadis Bişr el-Hasami adında birisinden zikredilir. Ne hikmetse bu şahsa ait ikinci bir rivayet yoktur. Hasam kabilesinden Bişr adında birisi güya bu iddiayı ortaya atmış, ondan do oğlu Abdullah bin Bişr zikretmiştir. Abdullah bin Bişrʼin vefat tarihi Hicri 120ʼdir. Dikkat edin. Abdullahʼın babasından rivayet ettiği ikinci bir hadis yoktur ve başka bir rivayet de yoktur. Bu iddia bir daha ne zaman ortaya atılmış? Emeviler malumunuz üç kez İstanbulʼu kuşatmaya kalkmışlar, üçünde de alamamışlardır. İlk iki kuşatma ile ilgili rivayetler arasında böyle bir iddiaya kesinlikle rastlanmaz. Üçüncü kuşatma Emevilerin 715-717 yılları arasında, Süleyman Bin Abdulmelik adındaki halifeleri zamanında olmuştur. İstanbul tekrar kuşatılmıştır ama alınamamıştır. Büyük de bir hüsranla neticelenmiştir. Bu süreçte Müslümanları motive edebilmek için böyle bir rivayet uydurulmuş ve kaynaklara girmiştir. Girdikten sonra Bişr, oğlu Abdullah bin Bişr ve peşinden gelen iki üç rivayetle senedinin sahih olarak hiç değişmediği size doğru gibi gelebilecek rivayetler üretmişlerdir. Yanılmayın. Bu rivayet Hicretten 120 yıl sonra yaşamış birisinden gelen bir rivayettir. Babasından da ikinci bir rivayet nakledilmiş değildir. Dolayısıyla sonradan uydurulup ortaya atılmış ve hadis diye peygamberimize izafe edilmiştir, aslı yoktur.

Prof.Dr. İsrafil Balcı