Savaşı Başlatmayan Gayrimüslim Devletlere Savaş Açılabilir mi?

0
613 views

Kuran’daki birçok ayetten, savaşı açmayan devletlere karşı, ister ateist ister Ehli Kitap olsun savaşma izni verilmediği anlaşılmaktadır. Kuran’daki savaşma izinleri karşı tarafın savaşı başlatması sebebiyle
verilmiştir. Bunları şu ayetlerden anlıyoruz:

Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla, onlara karşı savaş açılanlara savaşma izni verildi. Şüphesiz Allah, onlara yardım etmeye güç yetirendir. (Hac Suresi, 39. Ayet)

12- Ve eğer antlaşmalardan sonra, yine yeminlerini bozarlarsa ve dininize hınç besleyip saldırırlarsa, bu durumda küfrün önderleri ile çarpışın. Çünkü onlar, yeminleri olmayan kimselerdir; belki cayarlar.
13- Yeminlerini bozan, elçiyi yurdundan sürmeye çabalayan ve sizinle ilk defa savaşa başlayan bir topluluk ile savaşmaz mısınız? Korkuyor musunuz onlardan? Eğer inanıyorsanız, kendisinden korkmanıza Allah daha layıktır. (Tevbe Suresi, 12-13. Ayetler)

Kuran karşı taraf savaş açmadan savaş izni vermediği gibi, eğer karşı taraf savaşı başlattıktan sonra savaşmaktan vazgeçip barışa yanaşırsa savaşı sürdürmekte ısrarcı olmaya da onay vermez. Bunu ise şu Kuran ayetinden anlıyoruz:

Eğer onlar barışa eğilim gösterirlerse, sen de ona eğilim göster ve Allah’a tevekkül et. (Enfal Suresi, 61. Ayet)