Sünnetullah Nedir?

0
4.870 views

Allah’ın sünneti demektir. Yasası, kanunu, ölçüsü, süregelen uygulaması, Allah’ın adeti, teamülü demektir. Kur’an’da geçen tek sünnettir. Kur’an’da on altı yerde sünnet kelimesi geçer fakat bir tanesi dahi peygamberimize isnatla, nispetle kullanılmaz. Peki neye nispet ile kullanılır? Allah-u tealaya nispet ile kullanılır. Allah’ın sünneti. Bir de sünnetul evvelin kullanımı vardır ki aslında orada da dolaylı olarak yine Allah’ın toplumlar için koyduğu yasaya bir atıf vardır. Kur’an’ın en kesin ve keskin ayetleri sünnetullah konusundadır. Allah’ın sünnetinde bir değişme bulamazsın, Allah’ın sünnetinde bir bozulma bulamazsın. Üç ayrı yerde gelir bu Kur’an’da. Hiçbir hadis kitabında sünnetullah başlığına rastlayamazsınız. Ancak omuzlara konan tozları silkeleme babı, tuvalette kaç taşla temizlenecek babı, deveye nasıl bineceğiniz babı, deveden nasıl ineceğiniz babı gibi bir sürü baba rastlayabilmeniz mümkündür. İndirilen din Allah’ın yasalarına, sünnetullaha dikkat çeker. Uydurulan din Allah’ın yasalarına kör ve sağır davranır. Onun yerine sahte mucizeler, kerametler, şapkadan çıkan tavşanlar uydurulur. Sonuç Müslümanların bilimsel keşif ve icattan ulaştırılıp, kötü bir taklit ve tüketicilik alışkanlığına müptela olmalarıdır.

Mustafa İslamoğlu