Tarihselcilik Nedir?

0
1.068 views
Son zamanlarda tarihselcilik denen bir kavram gündeme geldi. Aslında bu yaklaşık yirmi, otuz yıllık bir süreçtir. Özellikle Mısırʼda, Pakistanʼda ve Batıʼdaki bir takım İslam ile ilgili yazan, çizen, düşünen insanların ürettikleri ve Türkiyeʼye de transfer edilen bir akımdır. Tarihselcilik Kurʼanʼı Kerimʼin indiği döneme, indiği coğrafyaya, indiği millete ve indiği kültüre has/özel olduğu, dolayısıyla Kurʼanʼın hükümlerinin o günler için o coğrafya için geçerli olduğu, Kurʼanʼı Kerimʼin hükümlerini günümüze getirmenin, aktarmanın, uygulamanın mümkün olmadığı, doğru da olmadığı iddiasıdır. Oysa bu iddia Kurʼanʼı Kerimʼin evrensellik ve kıyamete kadar yürürlükte olacağına dair Allahʼın çok sayıdaki ayeti kerimesine aykırıdır. Burada şöyle bir düşünce, şöyle bir problem var ki aslında tarihselciliğin arkasında Kurʼanʼdan kaynaklanmayan ama İslami olarak adlandırılan bir bilgi birikimi vardır. Bu bilgi birikimi Kurʼanʼdan kaynaklanmadığı için yani Kurʼanʼa aykırı çok sayıda unsurlar, geçen tarihsel süreçte kültürel, coğrafi, psikolojik, sosyolojik sebeplerle oluşmuş bir takım fıkhi, itikadi, ahlaki vesaire kurallar tarihselciler tarafından Kurʼanʼdanmış gibi sanılarak geçmişin bagajında bunları getirdiğimiz için bunları bugünkü topluma izah edemiyoruz en iyisi bunu geçmişte bırakalım dolayısıyla Kurʼanʼı da geçmişe bırakalım ve bugün sadece içinden ilkeler çıkarıp insanlara bu ilkeleri aktaralım söylemi ortaya atılmıştır. Oysa bizim geçmişteki o bagaja, bilgi birikimine baktığımız zaman günümüz insanına izah edemediğimiz, izah etmekte zorlandığımız bir çok düşüncenin aslında Kurʼanʼdan kaynaklanmadığını başka bir takım kültürel kaynaklardan geldiğini anlıyoruz. Dolayısıyla bu bilgi birikiminin bir çoğu tarihseldir, doğru. Bunları tarihte bırakabiliriz. Biz günümüz insanlığına yeni bilgiler üretip söylemeliyiz hususunda haklılık payları vardır. Fakat Kurʼanʼı geçmişe hapsedip bugüne gelince sadece Kurʼanʼdan çıkardığımız ilkeleri aktaralım dediğimiz zaman bu durum Allahʼın Kurʼanʼı vahyi ile Allahʼın kelamı ile örtüşmez. Çünkü Kurʼan aslında Hz. Ademʼden Hz. Muhammed(s.a.v.)ʼe kadar gelen kitabın devamıdır. Bu kitap da Allahʼın kelamıdır, kıyamete kadar baki kalacaktır. Allah-u Teala bu zikri/Kurʼanʼı ben indirdim ben koruyacağım demektedir. Tarihselcilik meselesinin Kurʼanʼın bu ilkeleriyle örtüşmesi mümkün değildir. Prof. Dr. Servet Bayındır