Yahudi ve Hristiyanlardan da Cennete Gidenler Olabilir mi?

0
480 views

https://www.youtube.com/watch?v=

Kurʼanʼı Kerim dinin özünü getirmiştir. Bütün peygamberler birbirlerinin destekçisidirler. Köstekçisi değillerdir. Hz. Peygamber (sav) e de bir dizi peygamberin ismi zikredildikten sonra Enam Suresi 6/90. Ayette Ulâ-ike-lleżîne hedallâh febihudâhumu-ktedih – onlar Allahʼın doğru yola ilettiği kimselerdir sen de onların izinden yürü buyrulmaktadır. Bütün peygamberler cennete giden yolu göstermişlerdir. Yani o yolun asfaltını dökmüşlerdir. Birbirlerinin defterlerini dürmek için değil birbirlerini desteklemek için gelmişlerdir. Çünkü onların hepsi Allahʼın elçileridir. Bakara Suresi 2/285. Ayette Ademʼden Muhammedʼe lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih – Oʼnun elçileri arasında hiçbir ayrım yapmayız buyrulmaktadır. Hz. İsa, Hz. Musa ve daha önceki peygamberlerin getirdiği dinin özündeki iman esaslarına bağlı olduktan sonra şeriatın değişmesi cennete girmesine engel değildir. Kurʼanʼı Kerimʼde şöyle buyrulmaktadır; İnne-lleżîne âmenû velleżîne hâdû ve-nnesârâ ve-ssâbi-îne men âmene billâhi velyevmi-l-âḣiri veʼamile sâlihan felehum ecruhum ʼinde rabbihim velâ ḣavfun ʼaleyhim velâ hum yahzenûn – şu bir gerçek ki, iman edenlerden, Yahudilerden, Hristiyanlardan, Sabilerden Allahʼa ve ahiret gününe inanıp barışa ve hayra yönelik iş yapanların, Rableri katında kendilerine has ödülleri olacaktır. Korku yoktur onlar için, tasalanmayacaklardır onlar. (Bakara Suresi 2/62). Aynı zamanda Maide 5/69. Ayette de vardır. Elbette Hz. Muhammedʼe düşman olanlar cennete girmez ama düşman değil, kendi dininde kalmış fakat dinine göre hareket ediyor, eğer duymuşsa peygamberin de peygamberliğini kabul ediyorsa niçin cennete gitmesin? Cennet kimsenin tekelinde değildir. Bir ayeti kerimede daha şöyle buyrulmaktadır: Leyse bi-emâniyyikum velâ emâniyyi ehli-lkitâb – bu cennet meselesi sizin kuruntularınıza göre olmaz, kitap ehlinin kuruntularına göre de olmaz iddia ile olacak bir iş değildir. men yaʼmel sû-en yucze bihi – her kim kötülük yaparsa onun cezasını görür Allahʼtan başka da kendisini kurtaracak kimse olmaz. Vemen yaʼmel mine-ssâlihâti min żekerin ev unśâ vehuve mu/min – kadın erkek her kim inanarak güzel işler yaparsa onlar da cennete gireceklerdir. feulâ-ike yedḣulûne-lcennete velâ yuzlemûne nakîrâ – onlara kıl kadar haksızlık yapılmayacaktır. (Nisa Suresi 4/123-124) cennet kimsenin tekelinde değildir. Nitekim Hristiyanlar da kendilerinden başkasına cenneti bırakmazlar, Yahudilerin de öyle cennet kendilerinin tekellerinde… Kurʼan bu iddiada bulunan kimselere diyor ki Ve kâlû len temessene-nnâru illâ eyyâmen maʼdûde – bize ateş sayılı günler dokunacak. (Bakara 2/80) “Biz bu ateşten kurtulacağız, cehenneme gitsek bile kurtulacağız ama bize bizden başkaları hep cehenneme gideceklerˮ diyorlar. Kurʼan diyor ki Allahʼtan siz böyle bir garanti mi aldınız? Eğer doğruysanız o zaman delilinizi getirin. Evet Kurʼanʼın hükmü böyledir, Kurʼan genel prensip getirmiştir. Dünyanın neresinde olursa olsun, Allahʼa şirksiz olarak inanan, ahirete inanan ve bu inancı gereği olarak da güzel işler yapan herkes cennete gidecektir. Allah kullarını yakmak için yaratmamıştır. Bir hadisi şerifte; peygamberin huzuruna bir takım esirler getirilir, bu esirler içerisinde bir kadın çocuğunu kaybetmiş, arıyor neticede buluyor hemen göğsüne basıyor, emziriyor. Peygamberimiz ashabına diyor ki bu kadın kendi elinde iken, kendi isteğiyle götürüp çocuğunu ateşe atar mı? Atmaz ya Resulallah diyorlar. Allahʼın merhameti bu kadının çocuğuna merhametinden daha fazladır diyor…

Prof. Dr. Süleyman Ateş