Yılbaşında Hindi Yemek, Eğlenmek, Hediyeleşmek Caiz Midir?

0
11.660 views

Yılbaşında hindi yemenin, eğlenmenin, hediyeleşmenin dinen hiçbir sakıncası yoktur. İslam dininde bir eylemin yasaklanması için Kuran’daki genel veya özel bir hükme aykırı olması gerekir. (Bakınız: Dinin Tek Kaynağı Kuran mıdır?) Dinen haram olan eylemlere girişilmediği sürece yılbaşı kutlamaları dinen haram değildir.  (Bakınız : Yılbaşını Kutlamak Caiz Midir?) Örneğin yılbaşında kumar oynanması, zina yapılması, israf edilmesi Kuran’ın ilgili hükümlerine aykırı olduğu için caiz değildir. Öte yandan Kuran’a baktığımızda hindi yemenin, eğlenmenin, hediyeleşmenin bir haram teşkil etmediğini görürüz. O halde bu eylemleri sergilemek dinen caizdir.

Bu konuda sıklıkla dile getirilen bir itiraz hindi yeme gibi eylemlerin kültürümüzde yeri olmadığıdır. Bir eylemin Türk örf ve âdetinde yeri olmaması onu dinen sakıncalı kılmaz. Ne yazık ki din ile geleneği, örfü ve adeti eşitleme yaklaşımı toplumumuzda yaygındır. Sadece halk düzeyinde değil, toplumu aydınlatması beklenen yetkililer düzeyinde de bu yanılgıya sıklıkla rastlanabilir. Bir eylem Kuran’ın genel veya özel hükümlerine aykırı olmadığı sürece caizdir. Toplum tarafından benimsenip benimsenmemiş olması onu daha “İslami” kılmaz. O halde sırf Batı’dan geliyor diye bir kutlamayı yasaklamak hatalı bir eğilimdir. Nitekim doğum günü veya mezuniyet kutlamaları gibi birçok kutlama da Batı kökenlidir. Hatta bazı yemek yeme alışkanlıklarımızdan tutun da kıyafetlerimize kadar Batı’dan kültürel olarak birçok şey aldığımız söylenebilir. Bu tür etkilenmeler gayet doğaldır, tarihin her döneminde hâkim kültür diğerlerini etkiler. Kültürel endişelerle bu tip uygulamalara karşı çıkılması da elbette mümkündür; fakat kültürel endişelerden dolayı gösterilen bu tavır dini argümanlarla karıştırılmamalıdır. Bu etkilenmelerin sakıncalı olup olmaması ayrı bir tartışmadır, ancak şurası kesindir ki bir eylemi, sadece, Batı’dan veya herhangi bir yabancı kültürden alındı diye reddetmek Kuran’ın bir gereği değildir. Hoşumuza gitmeyen her bir eylemi “caiz değil” diye yaftalamak hatalıdır.  (Ayrıca Bakınız: Yılbaşında Çam Ağacı Süslemek Caiz Midir?)