Zikir Nedir?

0
194 views
Öncelikle zikir ne değildir? sorusunu cevaplayayım. Zikir ayin değildir, zikir hu çekmek değildir, zikir çakra ve mantra değildir. Tıpkı Budizmʼde olduğu gibi mantra yani tekrardan oluşan, kelimelerde sihir vehmeden, kelimelerde büyü vehmeden, kelimelerde bir takım gizli güçler vehmeden bir olgu değildir. Hint dinlerinde olduğu gibi bir takım kelimeleri belli sayılarda, belli ritimlerle tekrar etmenin zikirle hiçbir alakası yoktur. Zikir kelime olarak hatırlamak anlamına gelmektedir. Yani akıl ile ilgilidir, içinde akıl olmayan bir şeye zikir denmez. Oysa bugün zikir adı altında yapılan ayinlerin içinde akıldan başka her şey var. Hurafe var, yalan dolan var, sahtekarlık var, diğer dinler var, şirk var, uğursuzluk var.. var.. var ama içinde bir tek akıl yok. Zikir aslında Kurʼanʼın bir adıdır. Kurʼan zikir olarak nitelendirilir Kurʼanʼda. İnnâ nahnu nezzelnâz zikre ve innâ lehu le hâfizûn yani zikri Kurʼanʼı Biz indirdik onu koruyacak olan da muhafaza edecek olan da muhakkak ki Biziz (Hicr Suresi 15/9) diyen ayette olduğu gibi. Dolayısıyla zikir önce Kurʼanʼdır. Çünkü Kurʼan insana varoluşsal olarak unuttuklarını hatırlatır. Bu anlamda unuttuğu hakikatleri hatırlattığı için Kurʼanʼın bir ismi de zikirdir. Ama onun ötesinde insanın hatırlaması gereken hakikatler de zikirdir. İşte bu anlamda zikir ne ayindir ne hu çekmektir ne de belli sözleri, mantraları, Uzak Doğu dinlerinde olduğu gibi tekrarlamak, kelimelerde güç ve sihir vehmetmektir. Zikir tamamen Kurʼanʼdır, Kurʼan okuyan zikretmiş olur. Kurʼanʼı anlamak için üzerinde tefekkür, tedebbür, teakkul, tefakkuh eden zikretmiş demektir. Mustafa İslamoğlu