Deve Sidiği Şifalı mıdır? Peygamberimiz Tavsiye Etmiş midir?

0
217 views


Deve sidiğinin şifalı olması şöyle dursun, bu İslami bir mesele değildir. Avestaʼnın dile getirdiği bir şeydir. Avestaʼda deve sidiğinden ilaç tavsiye edilmektedir. Bu İran kültüründen Müslümanlara geçmiş, dolayısıyla muhaddisler de hadis derlemeleri sırasında İran kültürünün bir takım sözlerini, bir takım var sayımlarını hadis kılığı altında kitaplarına almışlardır. Dolayısıyla bu uydurulmuş bir haberdir. Mecusilikten gelen bir inanıştır. Mecusiler öyle inanırlardır. Muhaddisler de çoğunlukla İranlı şahsiyetlerdir. İran kültürünün içinden çıkmış insanlardır. Sık sık söylediğim gibi Kutubu Sitte muhaddislerinin hepsi İranʼlıdır. Altı kişilerdir ve hepsi de İranʼın kültür muhitinden çıkmış insanlardır. Dolayısıyla onlar eski İran kültürünü iyi biliyorlardı. O muhaddisler İran kültürüne ait hoşlarına giden, gitmeyen; bu tür sözleri, bu tür inanışları hadis damgası vurarak İslamʼa mâl etmişlerdir. Bunlar hadis kitaplarına böyle girmiş ve biz şimdi Müslümanlar olarak münakaşasını yapıyoruz. Deve sidiğinin bir gerçeği var mıydı, yok muydu? İlaç mıdır, değil midir? Hiçbir ilgisi yok, bu bir safsatadır. Kısaca böyle izah etmek lazım. Bu safsatalar, hurafeler; Müslümanlar arasında yayılmış, İslam kültürüne girmiştir. Günümüzde de bazı çevreler bunu bir gerçeklikmiş gibi gündeme getirmişler, gerçeklik olduğu iddialarında bulunmuşlardır. Oysa bunun İslamiyetle hiçbir ilgisi yoktur. Dinle de hiçbir ilgisi yoktur. Bu bir hurafedir, varsayımdır. Müslümanlara ait olmayan, Zerdüştlükte Mecusilikte mevcut olan bir inanıştır. Müslümanlar da Mecusilerden etkilenerek bu fikri ortaya atmışlardır.

Prof. Dr. Mikail Bayram