Devlete Vergi Ödemek Zekat Yerine Geçer Mi?

0
8.681 views

Paranın ve maddi değeri olan diğer varlıkların Allah rızası gözetilerek ihtiyaç sahipleriyle paylaşılması dinimizce çok önemsenmektedir. Kuran’da birçok ayette infak, zekat ve sadaka isimleri kullanılarak anlatılan bu ibadet, dinimize göre en temel vazifelerimizden biridir. Kuran maddi yardımın kimlere yapılacağını detaylı bir şekilde şu ayetlerde açıklar:

…yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, özgürlüğe kavuşma gayretindekilere veren… (2-Bakara-177)

De ki: “Hayır olarak infak edeceğiniz (harcayacağınız) anne, baba, yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlaradır. Hayır olarak yaptıklarınızı şüphesiz Allah bilmektedir.” (2-Bakara-215)

Kendilerini Allah yoluna adayan yoksullar içindir ki yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremezler. Onurlarından dolayı, bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Hayır olarak infaklarınızı (harcamalarınızı) şüphesiz Allah bilmektedir. (2-Bakara-273)

Sadakalar, Allah’tan bir farz olarak yalnızca şunlar içindir: Yoksullar, düşkünler, görevli olanlar, kalpleri ısındırılacaklar, özgürlüğünü kaybetmişler, borçlular, Allah yolundakiler, yolda kalmış kişi. Allah bilendir, hakimdir. (9-Tevbe-60)

Bununla beraber bu ibadet gönül rızasına dayanır. Allah insanların gönül rızası ile mallarını paylaşmalarını istemiştir. Diğer ibadetler gibi bu ibadet de ancak gönüllü olduğunda gerçek bir ibadet olur. Oysa vergi devlet tarafından gönül rızası gözetilmeden vatandaşlardan toplanan gelirdir. Bu gelirle devlet güvenlik sağlar, yol yapar, çeşitli hizmetler verir, yani bir şekilde topladığı geliri vatandaşlara geri dağıtır. Dolayısıyla sonucunda hayırlı işler de yapılsa, ihtiyaç sahiplerine belli oranda maddi kaynak da aktarılsa, vergi, zekatın yerini almaz.  Vergi ve zekat farklıdır; vergi vererek zekat yükümlülüğü kimsenin üstünden kalkmaz.