Hakikat-i Muhammediye nedir? Doğru bir inanç mıdır?


Hakikat-i Muhammediye İslam’ın getirdiği bir inanç değildir. İslam kültürüne, Müslümanların inancına başka kültürlerden giren bir inançtır. Kaynağı az çok bellidir. Örneğin bununla ilgili İncil’e baktığımız zaman Hz. İsa için şöyle dendiğini görüyoruz: Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı. Yaşam O’ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. (Yuhanna 1/3-4) Hz. İsa onların ifadesiyle Pederine seslenirken şöyle diyor: Ey peder sende dünya daha yokken senin yanında bulunduğum sırada sahip olduğum izzetle beni yanında yücelt. (Yuhanna 17/4-5) Bu konu üzerine çalışma yapan kişilerin söylediklerine bakıyoruz. Örneğin Nicholson, tasavvuf üzerine uzman araştırmacı oryantalist. İslam Sufileri kitabında aynen Hristiyanlardan gelen bir inanç olduğunu açıkça söylüyor. Mesela Prof. Dr. Şinasi Gündüz Pavlus Hristiyanlığın Mimarı kitabında aynen bu inancın Hristiyanlıktan kaynaklandığını, oradan geldiğini söylüyor. Bu tür hangi kaynağa bakarsanız bakın bu kültürün İslam kaynaklı olmadığını daha çok Hristiyanlıktan kaynaklandığını anlatır.
Hakikat-i Muhammediye inancına göre Allah vardı ondan sonra Allah Muhammed’in nurunu var etti ve bütün varlıklar varlığını Muhammed’den kazandı. Bu neyi anlatıyor? Eski Yunan felsefesindeki sudur nazariyesini yani varlıkların aşamalı olarak birbirlerinden nasıl meydana geldiğini anlatıyor. Büyük ihtimalle İncil’deki bu ifadeler de eski Yunan felsefesinin uzantısıdır. Çünkü o kültür üzerine kurulmuştur. Hakikat-i Muhammediyenin İslam ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Aksine Peygamber efendimizin hangi ana babadan doğduğunu, ne zaman doğduğunu, nasıl yaşadığını, nasıl öldüğünü hepimiz biliriz ve Hakikat-i Muhammediye bu bildiğimiz gerçeklere aykırı bir anlatımdır. Kur’an’ı Kerim’in söylediğine de aykırıdır. Allahu Teala şöyle buyuruyor: Kul innemâ enâ beşerun miślukum – De ki “Ben de ancak sizin gibi bir insanım” (Fussilet Suresi 41/6) insanların nasıl yaratıldığını Kur’an uzun uzun anlatıyor. Onun için Hakikat-i Muhammediye veya sufilerin adlandırdığı gibi Nur-u Muhammediyenin İslam ile hiçbir ilgisi, tevhid ile bağdaşan hiçbir yanı yoktur.

Prof. Dr. İbrahim Sarmış